ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 24/10/2013

Garca Martn, Manuel
Barcelona, 1924 - Barcelona, 17 de maig de 2013

Àrees de treball: Arquitectura del segle xix / Arquitectura del segle xx / Escultura del segle xix / Escultura del segle xx / Vidre

Manuel García Martín és pintor i historiador de l’art. Estudià a l’Escola de Belles Arts de Barcelona i és llicenciat en belles arts.

A part de la seva tasca de retratista, muralista i decorador, es va fer càrrec de la documentació, l’elaboració, la il·lustració i l’edició (Martín Editor) dels llibres nadala de la companyia Catalana de Gas —després anomenada Gas Natural—, on publicà, en doble edició en català i en espanyol: Els fanals de gas. Nostàlgia d’una Barcelona pretèrita (1976), Els oficis catalans protagonistes del Modernisme (1977), Els portals modernistes (1979), Vidrieres d’un gran jardí de vidres (1981), El fanal de gas. Testimoni d’una època. 1842-1966 (1982) —en aquest cas el text és d’un altre autor—, Relleus escultòrics de Barcelona (1983), Estatuària pública de Barcelona —en tres volums— (1984-1986), Benvolgut Palau de la Música Catalana (1987), La casa Lleó Morera (1988), La Barceloneta (1989), L’Hospital de Sant Pau (1990) i Fonda de España (1991). A partir del 1992, interessos de l’empresa promotora obriren la temàtica preferentment a temes de fora de Catalunya: El parque de María Luisa de Sevilla (1992), Comillas modernista (1993), Paisatge d’Astorga (1994), Sert a l’Argentina i Espanya (1995), Mirar, admirar, escoltar Buenos Aires (1996), Lisboa (1997) i El barri de la catedral de Barcelona (2000). Aquestes monografies, luxosament editades, solen aportar documentació inèdita essencial sobre els seus temes, la qual havia passat desapercebuda a la bibliografia acadèmica.


Francesc Fontbona

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí