ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Kuhn, Charles Louis
Cincinnati (Ohio, EUA), 14 de desembre de 1901 - Cambridge (Massachusetts, EUA), 21 de juliol de 1985

Àrees de treball: Pintura romnica / Pintura gtica / Pintura renaixentista / Art contemporani

Charles Louis Kuhn fou historiador de l’art de l’escola de la Universitat de Harvard (Massachusetts), on fou catedràtic del Departament de Belles Arts, a més de conservador del Museu Busch-Reisinger. Llicenciat a la Universitat de Michigan el 1923, el 1929 es doctorà a la de Harvard, on fou alumne de Chandler Rafton Post, amb una tesi intitulada Catalonian romanesque frescoes (1929), publicada amb el títol Romanesque mural painting of Catalonia per la mateixa universitat el 1930.

La redacció d’aquesta tesi el portà a Barcelona en els anys de la dictadura de Primo de Rivera, quan s’acabava d’obrir al públic la col·lecció de pintura mural romànica del Museu de Barcelona, que aleshores feia furor i, al Pirineu, col·leccionistes i comerciants d’art competien per a adquirir el que encara restava in situ d’aquest valuós patrimoni pictòric. Kuhn degué conèixer personalment les col·leccions Plandiura i Bosch i Catarineu, ja que inclou a la seva obra pintures que llavors hi ingressaren. Treballà també amb material fotogràfic i d’arxiu, i és ben probable que visités algunes de les esglésies, però degué freqüentar també el taller dels restauradors que treballaven en el traspàs i la restauració de la pintura mural, ja que inclou a la seva obra pintures com les de Sant Martí Sescorts, de les quals parla com si encara estiguessin in situ, que no ingressaren al Museu Episcopal de Vic fins molt després. Kuhn degué conèixer personalment mossèn Josep Gudiol i Cunill, conservador d’aquest museu i autor d’una primera obra de síntesi sobre pintura mural romànica catalana, mèrit que Kuhn li reconeix, i també el seu nebot, Josep Gudiol i Ricart, relacionat amb les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella, arrencades també en aquests anys. Si Chandler Rafton Post, en estudiar la pintura romànica, destaca per l’anàlisi estilística que en fa, l’aportació fonamental de Kuhn és en el camp de la iconografia, sobre les imatges que composen els programes decoratius de les esglésies, que estudia amb gran sagacitat. Kuhn hi inclou i estudia tot el que a l’època es coneixia o se sabia que existia, i ho agrupa per èpoques, a partir de la cronologia que aleshores s’atribuïa als frescos, que en la majoria dels casos ha variat, no així les anàlisis iconogràfiques, que en la majoria dels casos continuen sent molt vàlides. Si altres estudiosos que es dedicaren a la pintura romànica catalana, com Walter Spencer Cook, hi restaren vinculats de per vida, Kuhn s’hi dedicà només amb aquesta obra, tanmateix de gran envergadura.
  De seguida de defensar i publicar la tesi, el 1930 Kuhn esdevingué professor a la Universitat de Harvard i conservador del Museu Germànic, més endavant Museu Busch-Reisinger, a Harvard, en morir el fundador, Kuno Francke. Kuhn, que hi treballà fins al 1968, aconseguí fons per a noves adquisicions i per a un nou edifici, i transformà un petit museu de reproduccions en un museu d’art modern important, amb fons notables d’art de la Secessió vienesa, de l’expressionisme germànic. El 1932, en el període d’entreguerres, hi muntà exposicions d’art contemporani germànic. Després, al temps en què Hitler tancava els museus d’art contemporani per considerar-los degenerats, Khun adquiria aquest art per al seu museu. Quan Walter Gropius emigrà a Harvard, l’ajudà a salvar el treball artístic de molts dels col·legues de l’arquitecte a la Bauhaus. Els papers personals de Gropius i de Lyonel Feininger foren també adquirits sota la seva direcció. Kuhn fou també editor de la revista Art Bulletin (1948-1949) i president del Department de Belles Arts de la Universitat de Harvard (1949-1953).
  De la seva obra erudita, a més de la citada sobre la pintura mural romànica de Catalunya, destaca el corpus de pintura medieval i del Renaixement germànic de les col·leccions americanes: A catalogue of German paintings of the middle ages and Renaissance in American collections (Harvard, 1936), German and Netherlandish sculpture, 1280-1800 (Harvard, 1965) i German expressionism and abstract art. The Harvard collections (Harvard, 1957).

Bibliografia sobre Charles Louis Kuhn:Busch-Reisinger Museum. History and holdings (Cambridge, Harvard Art Museums, 1991, p. 29-31).

Es pot completar la informació a:
  — Dictionary of art historians


Montserrat Pags Paretas

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí