ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Berlab Jov, Carmen
Lleida, 7 de juliol de 1957

Àrees de treball: Museografia / Patrimoni

Carmen Berlabé Jové és doctora en ciències jurídiques i polítiques (àrea d’història de l’art) per la Universitat Abat Oliba, amb la tesi doctoral El Museu Diocesà de Lleida. La seva formació i la legitimitat del seu patrimoni artístic. Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, llicenciada en història de l’art per la Universitat de Lleida, màster en art per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en museografia interactiva i entorns de participació per la Universitat de Barcelona, postgraduada en conservació preventiva de patrimoni per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgraduada en estratègies i recursos en museografia interactiva per la Universitat de Barcelona. És conservadora del Museu Diocesà de Lleida des del gener del 1998. La seva trajectòria professional es desenvolupa en l’àmbit del patrimoni cultural i els museus, principalment en les especialitats de documentació i recerca de béns culturals i en el muntatge i la coordinació d’exposicions.

Ha treballat també de professora associada a la Universitat de Lleida i ha exercit de gestora administrativa, atès que disposa també d’aquesta titulació. Ha estat investigadora de diferents projectes de recerca d’investigació i desenvolupament, finançats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i el Ministeri d’Educació i Ciència, i forma part del grup de recerca consolidat Art i Cultura d’Època Moderna (ACEM), reconegut per la Generalitat de Catalunya i adscrit a la Universitat de Lleida. En el terreny de la recerca s’ha especialitzat en el naixement de la museologia a Catalunya i la fundació dels museus diocesans i, específicament, en la història i les vicissituds del Museu Diocesà de Lleida i de la seva col·lecció. És especialista en la història del conflicte entre els bisbats de Lleida i de Barbastre-Montsó per la propietat dels béns artístics que, procedents de les parròquies de la Franja de Ponent, es troben des de fa més de cent anys al Museu de Lleida. Ha tractat a bastament el conflicte de la Franja en la seva tesi doctoral (publicada el 2017), i ha format part de l’equip jurídic encarregat de la defensa d’aquest patrimoni. També és especialista en el conflicte dels béns procedents del monestir de Sixena que es troben al Museu de Lleida, investigació que va endegar l’any 1991 i que s’atesta en la publicació de diferents articles i en l’elaboració de nombrosos informes històrics, artístics i jurídics. Una altra gran línia de recerca és el món de la tapisseria flamenca antiga (segles xv, xvi, xvii i xviii), que ha tractat des de diferents punt de vista (iconografia, models emprats, centres manufacturers i mecenatge, entre d’altres). S’ha basat principalment en l’estudi de la col·lecció de tapissos de la catedral de Lleida, dels quals compta amb nombroses publicacions. D’antuvi s’havia considerat que aquesta col·lecció havia estat adquirida a Madrid, a finals del segle xviii, però la recerca a l’Arxiu Capitular de Lleida li va permetre demostrar que els tapissos procedien en realitat de la Seu Vella de Lleida. Va poder fixar la iconografia i endreçar les quatre sèries que formen la col·lecció —a més de localitzar altres tapissos procedents de la catedral de Lleida que es troben en col·leccions foranes—, i va establir els diferents paral·lelismes amb altres col·leccions d’arreu del món, la qual cosa li va permetre formar part i participar dels circuits internacionals de recerca sobre tapissos antics. En aquest sentit va ser cabdal la seva estada a l’Institut Reial de Patrimoni Artístic (IRPA), a Brussel·les, amb motiu d’una beca de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) d’investigació, d’estada a l’estranger. Ha estat convocada, l’any 2012, per a formar part del Comitè Científic Internacional per a l’assessorament i supervisió de l’Inventari de Tapissos del Patrimoni Històric Espanyol. Una altra fita important de la seva trajectòria científica, de ressò i abast internacional, va ser la descoberta i la recuperació posterior, l’any 2010, en una fira d’antiguitats de Brussel·les, d’un tapís procedent de Roda d’Isàvena que havia estat robat l’any 1979 per Erik el Belga. Ha investigat, a més, sobre la Guerra Civil espanyola, la dispersió del patrimoni i l’escultura i la pintura d’època gòtica.
  És editora i autora de diferents publicacions (llibres, capítols de llibres, articles i fitxes de catàleg). Ha impartit diferents conferències i a participat en diversos congressos, nacionals i internacionals, celebrats a Valladolid, Madrid, Lleó, Oviedo, València, Màlaga i Barcelona, entre d’altres. Ha coordinat diferents cursos i seminaris, entre els quals destaca el I Seminari Internacional sobre Tapisseria i Arts Tèxtils l’any 2010 a la Universitat de Lleida (en col·laboració) i ha impartit cursos en diferents universitats, com ara Lleida, Salamanca, les Illes Balears i Leeds. També ha comissariat i coordinat diferents exposicions per a la Universitat de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Museu de Lleida. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí