ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 23/09/2017

Rodrguez Moya, Inmaculada
Castell de la Plana (Plana Alta), 13 d'agost de 1975

Àrees de treball: Art efmer / Art renaixentista / Art barroc / Iconografia / Urbanisme / Art iberoameric

Inmaculada Rodríguez Moya és doctora en història de l’art per la Universitat Jaume I (UJI) des del 2003 i Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2003-2004. És professora titular al Departament d’Història, Geografia i Art de la UJI.
  Ha estat becària de Formació del Professorat Universitari (FPU) i postdoctoral a l’UJI, postdoctoral del Ministeri d’Educació i Ciència a l’Escola d’Estudis Hispanoamericans de Sevilla —Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)— i ha treballat com a professora ajudant de doctor i contractat doctor a la Universitat de Jaén. També ha gaudit de nombroses beques per a realitzar investigacions predoctorals i postdoctorals.

La seva recerca se centra en la iconografia del poder, tant a l’Estat espanyol com a Hispanoamèrica, des de l’etapa colonial fins al segle xix, en les manifestacions artístiques i urbanes. Al voltant d’aquesta temàtica ha publicat els llibres La mirada del virrey. Iconografía del poder en la Nueva España (Castelló de la Plana, UJI, 2003); juntament amb Víctor Mínguez, Las ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia en Europa y América durante los siglos xv-xviii (Castelló de la Plana, UJI, 2006); fruit de la seva tesi doctoral, El retrato en México. 1781-1867. Héroes, emperadores y ciudadanos para una nueva nación (Sevilla, Diputación de Sevilla / Universidad de Sevilla / CSIC, 2006), que va rebre el primer premi de monografíes Nuestra América 2005; juntament amb Víctor Mínguez i Pablo González, La fiesta barroca. El Reino de Valencia, 1599-1802 (Castelló de la Plana, UJI, 2010); juntament amb Víctor Mínguez, Pablo González i Juan Chiva, La fiesta barroca. Los virreinatos americanos, 1560-1808 (Castelló de la Plana, UJI, 2012) i La fiesta barroca. Los reinos de Nápoles y Sicilia (Castelló de la Plana, UJI, 2014); juntament amb Víctor Mínguez, Juan Chiva i Pablo González, La fiesta barroca. La corte del rey. 1555-1808 (Castelló de la Plana, UJI, 2016); juntament amb Víctor Mínguez, Himeneo en la corte (Madrid, CSIC, 2013); Napoleón y el espejo de la antigüedad (València, Universitat de València, 2014); The seven wonders of the ancient world in the modern age (Londres, Routledge, 2017); com a editora, Arte, poder e identidad en Iberoamérica. De los virreinatos a la construcción nacional (Castelló de la Plana, UJI, 2008); El sueño de Eneas. Imágenes utópicas de la ciudad (Castelló de la Plana, UJI / Biblioteca Valenciana, 2009); Arte en los confines del Imperio. Visiones de otros mundos (Castelló de la Plana, UJI, 2011); Barroco iberoamericano. Identidades culturales de un imperio (Santiago de Compostel·la, Universidade de Santiago, 2014); Visiones de pasión y perversidad (Madrid, Fernando Villaverde, 2014); Visiones de un imperio en fiesta (Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2016); Arte y patrimonio en Iberoamérica. Tráficos transoceánicos (Castelló de la Plana, UJI, 2016), i Iberoamérica en perspectiva artística. Transferencias culturales y devocionales (Castelló de la Plana, UJI, 2016).
  També compta amb molts altres articles publicats en revistes nacionals i internacionals, així com capítols de llibres en diverses monografies i actes de congressos, sobre les formes en què el poder es representa: reis, privats, virreis, prelats, herois, emperadors i polítics.
  Ha realitzat nombroses estades de recerca a universitats nacionals i internacionals, com la Universitat de Sevilla, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Nacional Mayor de San Marcos a Lima, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, l’Institut Warburg de la Universitat de Londres, l’Escola d’Estudis Superiors de París i a The Getty Center a Califòrnia (EUA), i ha rebut ajudes d’entitats públiques i privades per a realitzar aquestes estades.
  És membre de diversos grups de recerca sobre la temàtica de la imatge i el poder a Hispanoamèrica, així com d’entitats i grups com el grup Iconografia i Història de l’Art (IHA), el Grup Europeu d’Investigació Històrica “Potestas”, el grup Magnificència, Art i Poder (MAPA), és vocal del Comitè Espanyol d’Historiadors de l’Art, és tresorera de la Sociedad Española de Emblemática, membre del consell de redacció de diverses revistes científiques i directora de la revista Potestas. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí