ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 23/09/2017

Caameras Vall, Guillem
Barcelona, 27 de juny de 1978

Àrees de treball: Historiografia / Conservaci i restauraci / Patrimoni / Fotografia / Arquitectura del segle xix / Arquitectura del segle xx

Guillem Cañameras Vall és llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona (2011) i màster en estudis avançats en història de l’art per la mateixa universitat (2013). Actualment, realitza la tesi doctoral dedicada a l’estudi de la figura i de les activitats de l’historiador de l’art, arquitecte i restaurador Josep Gudiol Ricart (1904-1985), fundador i primer director de l’Institut Amatller d’Art Hispànic, dirigida pel doctor Joan Domenge Mesquida dins el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. Anteriorment, va cursar formació d’àmbit financer al llarg de deu anys dedicats a treballar com a operador de borsa i gestor patrimonial. Actualment, és tècnic auxiliar de biblioteques al Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Gràcies a la multitud de facetes relacionades amb l’art i el patrimoni, en les quals va destacar la figura de Josep Gudiol i el seu entorn, l’estudi sobre la seva activitat li permet reflexionar àmpliament sobre diversos aspectes de la història de l’art i la conservació patrimonial. En aquest sentit, cal destacar el treball final de màster titulat La trajectòria de Josep Gudiol Ricart entre 1930 i 1940. Contribucions i aportacions al seu estudi, disponible en línia i del qual s’ha publicat un breu resum en el número 291 de la Revista de Catalunya.
  En relació amb l’estudi de la figura de Josep Gudiol Ricart, destaca la participació en l’acte d’homenatge pels vint-i-cinc anys de la seva mort, realitzat a l’Institut Amatller d’Art Hispànic l’any 2010 mentre formava part del grup de recerca de la Universitat de Barcelona «Tresors, marxants, col·leccions. El diàleg artístic entre Catalunya i Amèrica, 1850-1955». Com a membre d’aquest grup de recerca, li van concedir una beca d’investigació del Ministeri de Cultura durant el darrer any de llicenciatura, destinada a investigar les activitats que Gudiol va dur a terme durant els anys de la Guerra Civil. Més recentment, li han acceptat la publicació de l’article «Josep Gudiol i Ricart (1904-1985). Salvament de patrimoni artístic més enllà de Sixena» (Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics), dedicat al simposi A 80 anys del cop d’Estat de Franco. La Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939).
  De manera similar, l’estudi d’un dels materials fonamentals sobre els quals es basa la investigació doctoral, les cartes personals i els grans dietaris, li ha generat una línia secundària de treball al voltant de l’estudi dels egodocuments. Fruit d’aquesta línia, ha realitzat la comunicació «Memorias y correspondencia de Antoni Gudiol Ricart (1902-1987): episodios personales de la historia de España entre Vic y Barcelona», a la jornada d’estudis «El siglo xx en primera persona», celebrada a la Universitat París 8 el mes d’abril del 2015. Les actes de les jornades i el text seran consultables a la revista electrònica Travaux et Documents Hispaniques de la Universitat de Rouen.
  Més enllà dels estudis de doctorat, destaca l’interès per altres camps de la història de l’art, com ara la producció artística desenvolupada a la cort d’Alfons el Magnànim, i molt especialment l’estudi de les intervencions de conservació i restauració d’alguns conjunts catalans, com ara el monestir de Sant Joan de les Abadesses (Barcelona), el de Santa Maria de Bell-lloc a Santa Coloma de Queralt (Tarragona) o l’activitat de restauració arquitectònica desenvolupada per l’arquitecte Francisco de Paula del Villar y Lozano durant la segona meitat del segle xix.
  Des de l’any 2015 és acadèmic a l’Acadèmia del Partal, on dins la VI Jornada Científica de Morella, va llegir la comunicació titulada «El Arxiu d’Arqueologia Catalana (1931-1941) y las campañas fotográficas “norteamericanas”», la qual serà consultable al número 9 de la revista Papeles del Partal. També des de l’any 2015 és soci del Comité Español de Historia del Arte (CEHA) i, des del 2016, és membre de l’associació Fotoconnexió. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí