ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Blasco Bardas, Anna Maria
Barcelona, 14 de juny de 1952

Àrees de treball: Iconografia / Pintura romnica / Art del segle xix / Art del segle xx

Anna Maria Blasco Bardas és doctora en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990) i màster en gestió cultural per la Universitat de Barcelona, divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials (1995).

En els primers anys universitaris centrà l’àmbit d’estudi en la pintura romànica catalana i publicà La pintura romànica sobre fusta (Barcelona, Dopesa, 1979) i Les pintures del Palau Reial Major de Barcelona (Barcelona, Regidoria d’Edicions i Publicacions / Ajuntament de Barcelona, 1993), un assaig que recull la seva tesi de llicenciatura en filosofia i lletres (especialitat d’història de l’art).
  Després d’uns anys de gestió i de docència en el camp del disseny tèxtil durant el quals s’interessà per les relacions entre les arts i la indumentària al llarg de la història, inicià l’estudi de la figura de l’historiador de l’art Josep Pijoan i de la seva tasca en el món cultural barceloní dels primers anys del segle xx. Fruit d’aquest interès i sota la direcció del doctor Joaquim Molas transcriví, estudià i edità les cartes inèdites conservades a l’Arxiu Joan Maragall i publicà el volum de l’epistolari creuat entre l’historiador de l’art i el poeta Joan Maragall, Joan Maragall i Josep Pijoan. Edició i estudi de l’epistolari (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992).
  A partir d’aquest treball, el seu principal àmbit de recerca s’ha centrat en els anys del tombant del segle xix al xx a Catalunya, i especialment en les figures dels dos corresponsals tal com posen de manifest algunes publicacions: Els articles de Maragall i de Pijoan sobre la Sagrada Família (Barcelona, Claret, 2003), «Gaudí, Maragall i Pijoan», A Anna M. Blasco (ed.) i Ramon Pla i Arxé (ed.), Gaudí i la dimensió transcendent (Barcelona, Cruïlla, 2004), «El primer article sobre història de l’art de Josep Pijoan», a Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. lvii (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008), «Maragall i les festes religioses», a Pere Lluís Font (coord.), Les idees religioses de Joan Maragall (Barcelona, Cruïlla / Fundació Joan Maragall, 2012), i «Sobre uns croquis de Josep Pijoan» (Haidé. Estudis Maragallians, Barcelona, 2013).
  Del 1990 al 2017 ha estat directora gerent de la Fundació Joan Maragall. Ha compaginat aquesta dedicació professional amb algunes classes. Des de l’any acadèmic 1997-1998 imparteix cursos d’iconografia cristiana i d’història de l’art a l’ Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), centre vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya i des del curs 2015-2016 a la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí