ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 10/10/2016

Girbal i Nadal, Enric-Claudi
Girona, 1839 - Girona, 16 de gener de 1896

Àrees de treball: Museografia / Art islmic / Catalogaci monumental

Enric-Claudi Girbal i Nadal es formà al Seminari de Girona i conreà el periodisme i la literatura. També es dedicà a la història de Girona, amb articles en diferents revistes, com ara El Eco de Gerona (1864), La Crónica de Gerona (1864) i especialment a la Revista de Gerona (Literatura-Ciencia-Artes), de la qual fou el fundador (1876), l’ànima i el col·laborador principal, amb nombrosos treballs sobre l’art i el patrimoni de les comarques i la ciutat de Girona. Vinculada a l’Associació Literària de Girona, de la qual fou president el 1875, la Revista de Gerona (Literatura-Ciencia-Artes) desaparegué el 1895, poc abans de la seva mort.
  Fou arxiver i conservador del Museu d’Antiguitats de Girona, nomenat per la Real Academia de la Historia, i també president de la comissió organitzadora de l’Associació Literària (1871) i de l’Asociación para el Fomento de las Bellas Artes, totes dues de Girona. Obtingué el títol de cronista oficial de la ciutat de Girona, i fou també membre, entre altres institucions, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, de l’Institut Superior Germànic de Roma i de la Comisión Provincial de Monumentos.

Fou premiat per l’Associació Literària de Girona pels treballs Memorias literarias de Gerona (Girona, 1873) i Tossa, noticias históricas, tradiciones y costumbres de esta villa y su término (Girona, 1883). Entre la seva producció bibliogràfica en l’àmbit del patrimoni, destaquen Guía-cicerone de la inmortal Gerona (Girona, 1866), obra de referència per al coneixement de la ciutat Álbum monumental de Gerona (Girona, 1876), Catálogo razonado de los cuadros del Museo Provincial de Gerona (Madrid, 1882), El Castillo de Brunyola (Madrid, 1885) i, especialment, Estudio histórico-artístico acerca de los llamados baños árabes de Gerona (Madrid, 1888), en el qual donà a conèixer documentació essencial sobre l’edifici que contribuí a fixar definitivament el caràcter romànic i en significà la salvació definitiva.

Bibliografia sobre Enric-Claudi Girbal i Nadal: Joaquin Pla Cargol, Biografías de Gerundenses (Gerona y sus comarcas) (Girona, 1960).


Pere Freixas

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí