ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 10/10/2016

Sacars Taberner, Miquela
Palma (Mallorca), 1969

Àrees de treball: Iconografia / Arquitectura popular

Miquela Sacarès Taberner és llicenciada en història de l’art per la Universitat de les Illes Balears i especialitzada en la figura de Ramon Llull, a qui va dedicar la seva tesi doctoral, i més concretament a la iconografia lul·liana, defensada a la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigida per Marià Carbonell Buades. Fou professora contractada de la Universitat de les Illes Balears entre els anys 1998 i 2005, on va impartir les assignatures d’iconografia i iconologia, i art del segle xviii.

La seva activitat investigadora s’ha desenvolupat en diverses temàtiques. Els seus inicis són diversos articles sobre els retaules de Porreres (Mallorca). L’estudi dels retaules porrerencs, no sols abraça el coneixement estilístic, sinó que hi aprofundeix gràcies a la nombrosa documentació amb els artífexs i el mecenatge artístic encarregat de la realització dels mobles litúrgics. És coautora, amb Caterina Veny, del llibre La retaulística dels segles xvi-xviii a l’església parroquial de Porreres (1998).
  S’ha interessat per l’arquitectura popular, i aquests estudis s’han donat a conèixer a publicacions especialitzades. Va participar al I Congrés de Pedra en Sec a l’Estat espanyol. L’any 2000 va publicar el llibre Recull de barraques i casetes de Llucmajor. Més enllà de ser un catàleg de les construccions a l’àmbit rural del terme municipal de Llucmajor, és un estudi classificatori de les diferents edificacions a partir de les cobertes i dels materials emprats, en el qual sempre té en compte el tipus o la funció de la construcció. Entre els estudis més rellevants de temàtica lul·liana, destaquen «Lullianae imagines: la iconografia de Ramon Llull i els principals episodis de la seva vida» (2006), «“En un instant li venc certa il·lustració divinal”. L’episodi de la il·luminació a la iconografia de Ramon Llull» (2007-2008), «“Dispositor sum sanitatis”. El sepulcre de Ramon Llull» (2011-2012) i «Imatges i devocions lul·lianes: els processos de beatificació de Ramon Llull» (2016).
  Ha publicat els catàlegs de pintura editats pel Consell de Mallorca juntament amb Marià Carbonell i Bartomeu Martínez, Fons de pintura del Consell de Mallorca (1650c.-1939) (2012) i Fons de pintura i dibuix del Parlament de les Illes Balears (2015). Ha impartit nombroses conferències, seminaris i congressos de temàtica lul·liana i d’arquitectura popular. En premsa, té dos llibres sobre iconografia lul·liana: Vivat ars lul·liana. Ramon Llull i la seva iconografia i Itineraris documentals d’imatgeria antiga lul·liana. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí