ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Serrano Coll, Marta
Barcelona, 1972

Àrees de treball: Arquitectura romnica / Art gtic / Art medieval / Art romnic / Arts decoratives / Escultura gtica

Marta Serrano Coll és doctora en història (àrea d’art medieval) per la Universitat Rovira i Virgili, on va defensar, el 2005, la tesi La imatge figurativa del rei d’Aragó en l’edat mitjana, dirigida per Javier Martínez de Aguirre. És professora d’aquesta universitat, on imparteix docència des del 2006 i on ha organitzat cursos i simposis, alguns d’internacionals, com ara Late romanesque sculpture in European cathedrals. Stages narratives and materiality (2015) o La iconografia com a recurs narratiu en l’Edat Mitjana i en l’actualitat (2017). També ha organitzat tallers sobre la nostra disciplina, com ara El rol actual de la història de l’art. Del purgatori a acadèmic al compromís social (2012) i El rol actual de la història de l’art (II): visions perifèriques d’una professió (2013), a més de generar nous espais de treball entre l’educació secundària obligatòria i la universitat des del 2015. Ha estat beneficiària de beques de recerca que li han permès desenvolupar estudis a París, Roma i Londres, l’última de les quals, de dos mesos de durada com a investigadora convidada, ha estat a l’Institut Nacional d’Història de l’Art (2017).

La seva investigació es relaciona amb la participació en projectes finançats: ha format part del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura» de la Universitat de Lleida, dirigit per Flocel Sabaté i ara és integrant del grup «Edificis i escenaris religiosos medievals a la Corona d’Aragó», de la Universitat de Girona i dirigit per Gerardo Boto, tots dos finançats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; així com dels projectes del Ministeri de Ciència i Innovació, Arte y Monarquía en el nacimiento y consolidación del reino de Aragón (1035-1134), de la Universitat Complutense, el qual és dirigit per Javier Martínez de Aguirre, d’Organización funcional de los espacios eclesiásticos en las sedes episcopales de la Cataluña Vieja (I): Seu d’Urgell, Elna, Girona y Vic (s. ix-xii) i Catedrales románicas en la provincia eclesiástica Tarraconense (s. xi-xiii). Programas visuales, liturgia y arquitectura en Tarragona, Roda de Isábena, Huesca, Zaragoza y Pamplona, i Sedes Memoriae. Espacios, usos y discursos de la memoria en las catedrales medievales de la Tarraconense I: Memoria institucional, legados personales de la Universitat de Girona, els quals ha dirigit i dirigeix Gerardo Boto. Ha estat la investigadora principal del projecte 2012LINE-05, Els panteons reials a la Catalunya Nova. Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges, finançat pel Banco Santander i la Universitat Rovira i Virgili i de Complejos catedralicios de la Cataluña Vieja en el contexto mediterráneo (s. x-xii). Investigación y nuevas perspectivas en la transferencia de su conocimiento (2012), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
  L’eix vertebral de la seva recerca és l’estudi del poder i la seva manifestació plàstica en qualsevol suport, incloent-hi pintura, escultura, miniatura, numismàtica, sigil·lografia, orfebreria i arts efímeres. Aquest argument, sobre el qual ha treballat des del 2005, ha tingut ressò en diverses publicacions, com ara els llibres Jaime I el Conquistador. Imágenes medievales de un reinado (Saragossa, 2008), Ferdinandus Dei Gratia Rex Aragonum. La efigie de Fernando II el Católico en la iconografía medieval (2014), Effigies regis Aragonum. La imagen figurativa del rey de Aragón en la Edad Media (2015), i els articles i les col·laboracions «Las insignias de la realeza en las imágenes figurativas del rey de Aragón», a Actas del I Congreso Internacional de Emblemática General (Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2004); «Iconografía de género. Los sellos de las reinas de Aragón en la edad media (siglos xii-xvi)» (Emblemata, Saragossa, 2006); «Imatges de la monarquia dins d’un espai monàstic: Santes Creus», a Actes del Primer Curs-Simposi sobre el Monaquisme Cistercenc. El Císter: poder i espiritualitat (1150-1250) (Santes Creus, Arxiu Bibliogràfic, 2006); «La imagen como instrumento. El códice al servicio del rey, el rey al servicio del códice», a Libros con arte, arte con libros (Càceres, Universidad de Extremadura i Consejería de Cultura y Turismo, 2007); «El arte áulico mallorquín y su reflejo en los proyectos artísticos de Pedro IV el Ceremonioso», a Modelos, intercambios y recepción artística. De las rutas marítimas a la navegación en red (Palma, Universitat de les Illes Balears, 2008); «El códice AGN B2 y la iconografía de coronaciones y exequias regias en el arte bajomedieval», a Ceremonial de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra (Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008); «Monedas y sellos como modelos figurativos. Ejemplos de transposición iconográfica en la Corona de Aragón», a XVII CEHA-2008 Congreso Nacional de Historia del Arte. Art i Memòria (Barcelona, Universitat de Barcelona, 2008); «Imago Regis. La imagen del rey de Aragón en la miniatura románica» (Amigos del Románico, Madrid, 2009); «Influencias artísticas europeas en la cancillería de la Corona de Aragón. Algunos ejemplos de sigilografía», a El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las cortes europeas de la baja edad media (Lleó, Universitat de Lleó, 2009); «Los signos del poder. Regalias como complemento a los emblemas de uso inmediato» (Emblemata, Saragossa, 2011); «Art as a means of legitimization in the Kingdom of Aragon. Coronation problems and their artistic echos during the reigns of James I and Peter IV» (IKON. Journal of Iconographic Studies, Rijeka, 2012), i «Falsas historias, proposiciones certeras. Dominio visual e imágenes persuasivas en el entorno áulico de la Corona de Aragón» (Codex Aquilarensis, Aguilar de Campoo, 2012), el signat amb Jaume Aurell «The Self-Coronation of Peter the Ceremonious (1336). Historical, Liturgical and Iconographical Representations»» (Speculum, 2014), «Imagen y propaganda: la poliédrica significación de las primeras amonedaciones del rey de Aragón» (Anuario de Estudios medievales, 2015) i «Rex et Sacerdos. A veiled ideal of Kingship? Representing priestly kings in medieval Iberia», a Political theology in medieval and early modern Europe (2017).
  Aquesta recerca, que té com a fil conductor la exhibició del poder a través de les manifestacions artístiques o la utilització de l’art com a aparador de prestigi per part de la institució monàrquica de la Corona d’Aragó, s’ha enriquit amb incursions en altres àmbits. Aíxí, ha publicat, amb Esther Lozano, Els capitells historiats del claustre de la catedral de Tarragona (Tarragona, 2010); «La catedral de Tarragona en el siglo xii: espacios de memoria y audiencias», a Materia y acción en las catedrales medievales (ss. ix-xiii): construir, decorar, celebrar (2017) i «The cloistral sculpture at La Seu d’Urgell and the Problem of its Visual Repertoire», a Romanesque cathedrals in Mediterranean context. Architecture, ritual and urban context (2016). Ha publicat també «Memòria i evoació amb finalitat reivindicativa: el finestral de Santa Tecla dins la catedral de Tarragona», a Tecla, deixe la de Pau, santa d’Orient i d’Occident (2011), i «San Nicolás polifacético: el ciclo del santo obispo en el claustro catedralicio de Tarragona» (Codex Aquilarensis, 2014).

Es pot completar aquesta informació a:
  — Taller d’Estudis Medievals. Programes, Litúrgia i Arquitectura (TEMPLA)
  — Marta Serrano Coll (Academia.edu) 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí