ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 10/10/2016

Cerd i Mellado, Josep Antoni
Matar (Maresme), 8 d'agost de 1961

Àrees de treball: Arqueologia / Arts decoratives / Cermica / Patrimoni

Josep Antoni Cerdà i Mellado és llicenciat en geografia i història, especialitzat en història medieval (Universitat de Barcelona) i màster en arqueologia medieval (Universitat de Barcelona). Obtingué el diploma d’estudis avançats amb el programa de doctorat Món medieval i modern. Últimes tendències (Universitat de Barcelona) i, actualment, està redactant la tesi doctoral amb el títol Els escudellers i la producció de pisa a Barcelona. Segles xv a xix (Universitat Autònoma de Barcelona).
  És professor de ciències socials a l’Institut Miquel Biada (Mataró). És membre de la Secció Arqueològica del Museu de Mataró, membre del Centre d’Estudis d’Arqueologia i d’Història de Mataró (CEAHM), membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Ceràmica, membre de l’Asociación Española de Ceramología, i membre de l’Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM). És director de la revista Butlletí Informatiu de Ceràmica, que edita l’Associació Catalana de Ceràmica (Barcelona) i també és membre del consell de redacció de la revista Laietania (Museu de Mataró).

Entre les seves aportacions intel·lectuals, destaquen nombrosos articles en revistes com ara el Butlletí Informatiu de Ceràmica o Laietania. Estudis d’Història i d’Arqueologia de Mataró i del Maresme, i com a resultat de participació en congressos, com ara «El patrimonio cerámico aplicado a la arquitectura: el ejemplo de la azulejería barcelonesa» (Actas del Congreso de la Asociación de Ceramología, Xàtiva, 2015); «Una possible dedicatòria en ceràmica» (Butlletí Informatiu de Ceràmica, Barcelona, 2014); «La col·lecció de rajoles del Museu de Terrassa», a Una història de rajoles. La col·lecció del Museu de Terrassa (catàleg de l’exposició celebrada entre els dies 5 de juny de 2014 a l’1 de març de 2015 al castell cartoixa de Vallparadís), i el catàleg de les peces, juntament amb Abel Garcia i Gemma Ramos (Terrassa, Museu de Terrassa / Ajuntament de Terrassa, 2014); «L’ obra de l’escudeller barceloní Llorenç Passoles conservada al Museu Diocesà de Tarragona» (Taüll, Girona, agost-setembre 2007); «Les excavacions al castell de Mata (Mataró)», a L’arquitectura militar medieval. Jornades d’Història i d’Arqueologia Medieval del Maresme. Actes (del 13 al 30 d’octubre de 1999) (Mataró, Grup d’Història del Casal, 2000), i «Algunos emplos de la influencia de la cerámica italiana en la loza catalana de los siglos xiv al xvii», amb Albert Telese Compte, a Atti XXX Convegno Internazionale della Ceramica (Florència, All’Insegna del Giglio, 1999). L’any 1998 va participar al I Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya (Igualada), amb la comunicació «Continuïtats i canvis a la vila d’Alarona (Mataró) a l’edat mitjana», juntament amb Esther Gurri; «Documentació escrita i dades arqueològiques: fonts pel coneixement de l’evolució d’una típica forma de terrissa catalana: l’olla», a XV Jordades d’Estudis Històrics Locals, Transferències i Comerç de Ceràmica a l’Europa Mediterrània (segles xiv-xvii). Palma, de l’11 al 13 de desembre de 1996 (Palma, Govern Balear, 1997); «La vaixella de pisa autòctona i la vaixella de pisa importada a la Barcelona dels segles xiv i xv», a Del rebost a la taula. Cuina i menjar a la Barcelona gòtica (Barcelona, Museu d’Història de la Ciutat / Electa, 1994); «Troballa d’una nova sitja ibèrica del jaciment de “Can Miralles-Can Modolell” (Cabrera de Mar, el Maresme)», amb Jaume Pujol i del Horno, Joaquim García i Roselló i Dolors Zamora Moreno (Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, Barcelona, 1994); «Darreres actuacions arqueològiques al castell de Burriac (Cabrera de Mar. El Maresme)», a VII Sessió d’Estudis Mataronins (Mataró, Museu Arxiu de Santa Maria / Patronat de Cultura, 1991); «Sobre unes ceràmiques de Manises amb llegenda gòtica conservades al Museu Comarcal del Maresme (Mataró)» (Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, Barcelona, 1990-1991); «Una necròpolis tardo-romana a Ca la Madrona (Mataró, el Maresme)», amb Joaquim Garcia i Rosselló, a VI Sessió d’Estudis Mataronins (Mataró, Museu Arxiu de Santa Maria / Patronat de Cultura, 1990), i «La troballa de ceràmica catalana a la Plaça Gran de Mataró» (Cingles, Mataró, 1987).
  Dins les col·laboracions en obres col·lectives, destaquen «La ceràmica», a L’art gòtic a Catalunya. Arts de l’objecte (Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008); «Iluro, Oppidum civium romanorum: estado de la cuestión», en col·laboració amb Jaume Pujol i del Horno, Víctor Revilla Calvo, Carles Martí i García, Joaquim García i Roselló, Joaquim Pera i Isern, a Xavier Dupré (coord.), La ciutat en el món romà / La ciudad en el mundo romano. Actas del XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Tarragona, 5 al 11-9-1993, vol. ii (Tarragona, Comité Organizador del XIV CIAC, 1994); la col·laboració en el vol. xviii, El Vallès / El Maresme (Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1998); El jaciment romano-medieval de Can Modolell. Deu anys d’excavacions. Cabrera de Mar. El Maresme (1974-1984) (Mataró, Museu Comarcal del Maresme, 1985) i la col·laboració a Índice Histórico Español (Barcelona, 1982).
  És autor de diversos llibres, com ara La ceràmica catalana del segle xvii trobada a la plaça Gran (Mataró) (Barcelona, Associació Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa, 2001), La loza dorada de la Colección Mascort (Torroella de Montgrí, Fundació Mascort, 2011), La cerámica catalana de la Colección Mascort (Torroella de Montgrí, Fundació Mascort, 2012), Ceràmica heràldica de la Col·lecció Mascort i del Museu de Ceràmica de Barcelona / Cerámica heráldica de la Colección Mascort y del Museo de Cerámica de Barcelona (Torroella de Montgrí, Fundació Mascort / Museu de Ceràmica de Barcelona, 2013) i Azulejos, paneles y socarrats de la Colección Mascort (Torroella de Montgrí, Fundació Mascort, 2014). 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí