ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 10/10/2016

Castaer Muoz, Esteve
Barcelona, 2 de febrer de 1959

Àrees de treball: Arquitectura del segle xviii / Arquitectura del segle xix / Arquitectura del segle xx / Patrimoni / Arts del ferro

Esteve Castañer Muñoz és doctor en història de l’art per la Universitat Bordeus Montaigne, doctor habilitat a dirigir recerques per la Universitat de París 1 (Panthéon-Sorbonne) i catedràtic d’història de l’art contemporani de la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) des del 2011, on exerceix com a professor des del 1996. Ha estat director del Departament d’història de l’art i arqueologia (2006-2010, i a partir del 2013). És director adjunt del Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes de la UPVD (des del 2010), responsable del Màster Francoespanyol d’Història de l’Art i Patrimoni de la UPVD i de la Universitat de les Illes Balears (des del 2010) i membre del Consell de la Facultat de Lletres i Ciències Humanes de la UPVD. Ha estat responsable de la UPVD per les relacions amb les universitats catalanes (2002-2008), membre de la comissió permanent de la Xarxa Vives d’Universitats Catalanes en representació de la seva universitat (2002-2008) i membre del consell científic de la UPVD (2008-2010).

Com a investigador, s’ha especialitzat en la història de l’arquitectura del final del segle xviii, del segle xix i la primera meitat del xx, en el patrimoni arquitectònic del món industrial i en l’arquitectura comercial. Ha publicat un estudi monogràfic sobre els mercats de ferro a l’Estat espanyol, L’architecture métallique en Espagne. Les halles au xixè siècle (Perpinyà, Presses Universitaires, 2004), publicat també en edició en espanyol (Madrid, Real Academia de Ingeniería, 2006). Ha codirigit l’edició de les actes dels col·loquis E. Castaner Munoz i N. Marty (ed.), Histoire et patrimoine des sociétés industrielles Languedoc-Roussillon. Catalogne (Perpinyà, Presses Universitaires, 2007) i E. Castaner Munoz, T. Creixell, T. Sala (ed.), La casa i l’art. Espais interiors, segles xviii-xxi (Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007).
  En relació amb el patrimoni arquitectònic industrial i comercial del món agroalimentari, ha participat a l’obra col·lectiva Fer ciutat a través dels mercats. Europa segles xix i xx (Barcelona, Museu d’Història de la Ciutat, 2010) i al I Col·loqui Internacional de Patrimoni Agroalimentari Patrimoine de l’Industrie Agroalimentaire. Paysages, usages et images, organitzat a Reims el 2007 pel Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie (Reims, Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-Ardenne, 2011).
  Ha investigat també sobre els mecanismes de circulació i de recepció de models en l’arquitectura del món contemporani. Sobre aquesta qüestió, ha publicat un ampli estudi sobre l’arquitectura de Perpinyà, Modernité et identité dans l’architecture de Perpignan (1848-1939) (Perpinyà, Trabucaire, 2014); una monografia, Perpignan 1848-1939. La cité et les architectes (Lió, Inventaire du Patrimoine / Lieux Dits, 2013), i un article sobre «La Maison de l’Américaine de l’architecte Claudius Trénet» (París, Livraisons d’Histoire de l’Architecture, 2004). Dins aquesta mateixa línia ha estudiat l’arquitectura catalana i ha participat a la publicació col·lectiva, dirigida per B. Toulier i F. Loyer, Le régionalisme. Architecture et identité (París, Monum / Éditions du Patrimone, 2001), l’arquitectura espanyola contemporània des del punt de vista de la producció, de manera que ha participat a l’obra L’art espagnol (París, Flammarion, 2001), i el periodisme d’arquitectura, amb publicacions com ara «Les revues d’architecture en Espagne au xix siècle» (Revue de l’Art, París, 1990).
  També ha dedicat estudis a l’arquitectura de la Il·lustració a Aquitània o al Rosselló que han donat lloc a publicacions al Bulletin Monumental (París, 2006) i als Annales du Centre Ledoux de la Universitat de París I (Bordeus, 2011). Ha estat investigador convidat a la Casa de Velázquez (Madrid, 1989) i a l’Institut Nacional d’Història de l’Art (París, 2008). És cap del projecte d’investigació ALIGRAD de la UPVD, dedicat a l’estudi dels espais de la gran distribució alimentària a França (2014-2015), i ha estat investigador dels projectes TRATSO —Trajectoires des Aires Touristiques dans le Grand Sud-Ouest français— (Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2012-2015); HISPANICARTEXHIBITIONS —Exposicions, col·leccionisme i diplomàcia— (Universitat de Barcelona, 2010-2013), i PAMMI —Patrimoni Audiovisual, Mass-Media i Il·lustració— (Universitat de les Illes Balears, 2010-2013).

Es pot completar aquesta informació a:
  — Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí