ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Forteza Oliver, Miquela
Palma (Mallorca), 11 de juliol de 1964

Àrees de treball: Arts grfiques / Gravat / Iconografia / Patrimoni

Miquela Forteza Oliver és doctora en història de l’art per la Universitat de les Illes Balears (2005). La tesi La xilografía en Mallorca a través de sus colecciones. La Imprenta Guasp (1576-1958) va posar en relleu la importància i significació de la Col·lecció Guasp, i va propiciar la declaració del conjunt com a bé d’interès cultural (BIC). Una de les seves línies investigadores deriva de la tesi esmentada, la qual ha donat peu a la publicació de tot un grapat de llibres, articles i comunicacions a congressos, centrades en el món de les arts gràfiques, especialment en aspectes històrics, estilístics i iconogràfics. A part d’aquesta tesi (2007), ha publicat els llibres La col·lecció de xilografies de la Impremta Guasp (2007) i Els orígens de la impremta a Mallorca (2011) i Xilografies antigues del Bt. Ramon Llull (2016).

És membre del Grup de Conservació del Patrimoni Artístic Religiós (CPAR), que des de l’any 1997 ha desenvolupat diferents projectes de recerca i contractes, finançats pel Ministeri d’Educació i Ciència i per diverses administracions locals o entitats privades, tots relacionats amb la conservació i la restauració del patrimoni religiós de les Illes Balears. D’aquests projectes, centrats preferentment en la gestió dels protocols d’intervenció entorn l’acció documental i l’ús de les tecnologies digitals, ha derivat una producció científica nacional i internacional a través de congressos i revistes especialitzades. Les seves últimes aportacions al grup s’han centrat bàsicament en la documentació i l’anàlisi de la recepció històrica de la reforma modernista de la Seu de Mallorca des de la perspectiva del turisme cultural: l’elaboració de guies, les fotografies i el desenvolupament del Museu Capitular.
  És coinvestigadora principal del projecte Estratègies documentals aplicades als processos de restauració i divulgació del patrimoni artístic religiós de Mallorca (HAR2015-66307-P).
  Des de l’any 1998 és professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. És titular d’universitat des de l’any 2017.

Es pot completar aquesta informació a:
  — Miquela Forteza (pàgina personal) 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí