ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 24/10/2013

Mestre Camp, Mireia
Barcelona, 1960

Àrees de treball: Conservaci i restauraci / Museografia

Mireia Mestre Campà és llicenciada en història de l’art per la Universitat de Barcelona (UB) el 1983, llicenciada en belles arts en l’especialitat de conservació i restauració (UB) el 1986, i màster en museologia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1989.
  Inicià la seva activitat laboral al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (tècnica superior en pràctiques, 1983-1985) i a continuació com a becària al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya (1986-1988). Fou tècnica superior al Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, on fou responsable de la documentació tècnica dels processos de conservació i restauració del 1989 al 1996. El 1996 fou adscrita amb la mateixa categoria al Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya i des del 2002 és funcionària del cos de conservadors de museus de la Generalitat de Catalunya, adscrita a la Direcció General del Patrimoni Cultural. La seva tasca principal fou l’assessorament en conservació preventiva a museus i col·leccions. Destaca el seu assessorament en el projecte arquitectònic i la seva contribució al projecte museogràfic en l’àmbit de la conservació preventiva —vegeu, entre d’altres, M. Mestre, «La conservació preventiva en el projecte del Museu Episcopal de Vic» (Quaderns del Museu Episcopal de Vic, Vic, 2005).
  Impartí, com a professora associada, l’assignatura de conservació preventiva a la Facultat de Belles Arts de la UB entre els anys 1995 i 2005. Ha participat en diversos congressos i grups de treball en l’àmbit de la conservació i la restauració, així com en la gestió i la protecció del patrimoni.
  Des del desembre del 2006 és cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Ha promocionat, especialment, les accions formatives dirigides als estudiants de conservació i restauració amb la recepció de nombrosos becaris (catalans i estrangers) i també ha donat un nou impuls a la recerca cientificotècnica, sovint en col·laboració amb diversos equips i institucions externs.

Des d’aquesta responsabilitat ha participat en nombrosos projectes, com les noves presentacions de les col·leccions d’art gòtic (2010) i romànic (2011), o la restauració d’una pintura de grans dimensions, El gran dia de Girona de R. Martí Alsina (2009-2011), entre d’altres —vegeu M. Mestre, N. Pedragosa i M. Toneu, «La conservació i restauració d’una pintura de gran format», a Ramon Martí Alsina. El gran dia de Girona. Anatomia d’un quadre (Barcelona, MNAC i Museu d’Art de Girona, 2010). Altres publicacions seves presenten resultats de recerca d’aquests anys, com ara M. Mestre i A. Morer, «Examen del procés creatiu, anàlisis i restauració del baldaquí de Tost», a El cel pintat. El Baldaquí de Tost (Barcelona, MNAC i Museu Episcopal de Vic, 2008); M. Mestre, «Tècnica executiva i restauracions del conjunt mural de la capella de Santa Caterina de la Seu d’Urgell», a La princesa sàvia. Les pintures de Santa Caterina de la Seu d’Urgell (Barcelona, MNAC i Museu Episcopal de Vic, 2009), i «Estudi tècnic i restauració», a Juan Bautista Maíno. La conversió de sant Pau (Barcelona, MNAC, 2012).
  Ha comissariat l’exposició «El Museu explora. Obres d’art a examen» (MNAC, novembre 2012 - febrer 2013). És membre del consell assessor dels Quaderns del Museu Episcopal de Vic (des del 2005) i ha estat membre del consell de redacció del Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya (2007-2012). Des del 2009, és membre de la Commission Départementale des Objets Mobiliers (CDOM) dels Pirineus Orientals. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí