ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/12/2015

Torres Lpez, Mila
Barcelona, 22 de gener de 1962

Àrees de treball: Art contemporani / Pintura del segle xx / Pintura del segle xix

Mila Torres López és doctora en història de l’art per la Universitat de Barcelona i és directora de l’Escola Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès des del 2010. És funcionària de carrera des del 1995 i formadora del professorat de l’equip de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2001.

Com a investigadora, va dedicar la seva tesi de llicenciatura a l’artista Modest Urgell i Inglada, i es va publicar parcialment a Urgell (Barcelona, Labor, 1992) i a Modest Urgell (Sabadell, Ausa, 2001). El tema de la seva tesi doctoral va ser El mercado del arte de vanguardia en Barcelona 1960 a 1970, presentada el 1992 i amb la qual va obtenir la qualificació cum laude. Ha publicat Joan Vila (Sabadell, Museu D’Art de Sabadell, 1999); Abecedari dels estils de la pintura moderna (Sabadell, Fundació Privada Joaquim Busquets, 2003); Joan Vila Casas a la col·lecció del Museu d’Art de Sabadell (Sabadell, Museu d’Art de Sabadell, 2005), i un conte per a nens i adults, La màgica aventura del Quadre de Dalí (Sabadell, Gràfic-Set, 2005).
  Ha estat coautora en diferents publicacions efectuades per la Fundacion Colección Thyssen-Bornemisza de Madrid, de l’obra Centro y periferia en la modernización de la pintura española 1880-1918 (Barcelona, Ministerio de Cultura / Àmbit, 1993) i de l’obra Arte 2009 nuevo milenio, (Barcelona, Globus, 2009). Ha estat coautora de llibres de text de primària de l’Editorial Santillana, i assessora i revisora tècnica de llibres de text de primària d’Eumo Editorial.
  Ha publicat articles a diferents revistes i diaris, entre els quals destaquen Revista de Girona, Informem (Sant Quirze del Vallès), Galart (Barcelona), Diari de Sabadell, Marte (Barcelona), Antiquaria (Madrid), Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot, Papers d’Art (Girona), El Observador (Sabadell), Batik (Barcelona), Singladures (Vilassar de Mar), Arte Omega (Barcelona), El 9 Nou (Sabadell; més de dos-cents articles), El Punt 9 (Sabadell) i la revista Quadern de les Idees, les Arts i les Lletres (Sabadell), de la qual és membre del consell de redacció.
  Entre les exposicions que ha comissariat destaca la realitzada el 1990 a la Caixa de Girona, mitjançant la seva obra cultural en homenatge al pintor Modest Urgell, la primera dedicada integrament a aquest artista. Ha realitzat i realitza conferències i catàlegs referents a artistes actuals. És patrona de la Fundació Privada Joaquim Busquets de Sabadell.
  Com a formadora del professorat introdueix l’art com a metodologia innovadora a partir del qual treballa totes les matèries del currículum, així com les competències necessàries per al bon desenvolupament de l’alumnat. L’any 2014 va introduir el curs «Els artistes a les escoles» a Sant Quirze del Vallès, mitjançant el qual artistes de la ciutat entren en contacte amb els centres educatius i aconsegueixen fer gaudir de l’art que presenten aquests artistes i del que l’alumnat serà capaç de produir. Es desenvolupa la sensibilitat davant les manifestacions artístiques i a la vegada s’aprèn a mirar, de manera que s’impliquen a la vegada una sèrie de conductes com ara l’observació, la distinció, la relació, la interpretació, l’anàlisi i la síntesi. Amb l’objectiu d’introduir l’art actual als centres educatius, havia realitzat aquest projecte anteriorment a Sabadell amb alguns aspectes diferents. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí