ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/12/2015

Mnguez Cornelles, Vctor M.
Valncia, 14 de desembre de 1960

Àrees de treball: Art efmer / Art renaixentista / Art barroc / Iconografia / Urbanisme

Víctor M. Mínguez Cornelles és doctor en història de l’art per la Universitat de València; catedràtic d’història de l’art del Departament d’Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I (UJI, Castelló de la Plana); investigador principal del grup «Iconografía e Historia del Arte» (IHA), i codirector del Grup d’Investigació Interuniversitari «Magnificencia, Poder y Arte» (MAPA), format per investigadors de les universitats de Valladolid, Complutense i Jaume I. Ha estat director del Departament d’Història, Geografia i Art de l’UJI, i és codirector de la revista Potestas. Coordina per l’UJI el Màster Interuniversitari en Història de l’Art i Cultura Visual (Universitat de València i Universitat Jaume I) i el doctorat interuniversitari en història de l’art (Universitat de València i Universitat Jaume I).

Entre els llibres que ha publicat, destaquen Art i arquitectura efímera a la València del segle xviii (València, 1990), Tiempos de Latinoamérica (coeditor; Castelló de la Plana, 1994), Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México virreinal (Castelló de la Plana, 1995), Emblemática y cultura simbólica en la Valencia barroca. Jeroglíficos, divisas, enigmas y laberintos (València, 1997), Del libro de emblemas a la ciudad simbólica (editor; Castelló de la Plana, 2000), Los reyes solares. Iconografía astral de la monarquía hispánica (Castelló de la Plana, 2001), La construcción del héroe en España y México (1789-1847) (coeditor; València, 2003), El imperio sublevado. Monarquía y naciones en España e Hispanoamérica (coeditor; Madrid, 2004), Ceremoniales, ritos y representación del poder (coeditor; Castelló, 2004), Las ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia en Europa y América. Siglos xv-xviii (coautor; Castelló de la Plana, 2006), Visiones de la monarquía hispánica (editor; Castelló de la Plana, 2007), El sueño de Eneas. Imágenes utópicas de la ciudad (coeditor; Castelló de la Plana, 2009), La fabricación visual del Mundo Atlántico, 1808-1930 (coeditor; Castelló de la Plana, 2010), La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802) (coautor; Castelló de la Plana, 2010), Arte en los confines del Imperio. Visiones hispánicas de otros mundos (coeditor; Castelló de la Plana, 2011), La fiesta barroca. Los virreinatos americanos (1560-1808) (coautor; Castelló de la Plana, 2012), La invención de Carlos II. Apoteosis simbólica de la Casa de Austria (Madrid, 2013), Himeneo en la Corte. Poder, representación y ceremonial nupcial en el arte y la cultura simbólica (coautor; Madrid, 2013), Las artes y la arquitectura del poder (editor; Castelló de la Plana, 2013), La fiesta barroca. Los reinos de Nápoles y Sicilia (1535-1713) (coautor; Castelló de la Plana, 2014), Visiones de pasión y perversidad (coeditor; Madrid, 2014) i Napoleón y el espejo de la Antigüedad. Arqueología de las imágenes del poder (coautor; València, 2014). Els seus darrers cinc llibres encara es troben pendents de concloure: Infierno y gloria en el mar. Los Habsburgo y el imaginario artístico de Lepanto (1430-1700) (autor), La fiesta barroca. La corte del Rey (1555-1808) (coautor), The seven ancient wonders in the early modern world (coautor), Cuatro reyes para el trono de Sicilia. Proclamaciones y coronaciones en Palermo 1700-1735 (coautor) i El tiempo de los Habsburgo. La construcción artística de un linaje imperial en el siglo xvi (coautor). Ha comissariat diverses exposicions, entre les quals destaquen «Iberoamérica Mestiza. Encuentro de pueblos y culturas» (Santillana del Mar, Madrid, Mèxic, 2003-2004), «Ecuador. Tradición y Modernidad» (Madrid, 2007) i «Memoria del arte y espíritu cartujano. Las cartujas valencianas» (València i Castelló de la Plana, 2010).

Es pot completar aquesta informació a:
  — Academia.edu
  — Grup d’Investigació Iconografia i Història de l’Art (IHA) 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí