ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2015

Trulln i Thoms, Josep Maria
Barcelona, 17 de maig de 1954

Àrees de treball: Museografia

Josep Maria Trullén i Thomàs és llicenciat en geografia i història, especialitat en història de l’art per la Universitat de Barcelona (1977). Va ampliar estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Siena amb Giovanni Previtali. Des del mes de novembre de l’any 2012 és director del Museu Frederic Marès de Barcelona.
  L’any 1983 es va incorporar com a col·laborador tècnic al Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya, i des de l’any 1989 és funcionari del cos de conservadors de museus (museòlegs) de la Generalitat de Catalunya. Va dur a terme el projecte museològic i museogràfic del nou Museu de la Vall d’Aran, inaugurat l’any 1984 i va ocupar la plaça de director tècnic del d’aquest museu (1983-1985). Va realitzar el nou projecte museològic i museogràfic per a la remodelació del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona als espais del Palau Episcopal i al sobreclaustre de la catedral, inaugurat en dues fases l’any 1983 i l’any 1989. Va ocupar la plaça de director tècnic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (1983-1994).
  Va realitzar el nou projecte museològic i museogràfic de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer consistent a unificar, a l’espai de l’antic edifici de Jeroni Granell, les col·leccions històriques patrimonials del Museu amb la col·lecció de pintura catalana de petit format «Llegat 56» i la col·lecció del fons del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, fundat per Cirici Pellicer, que s’exposaven al Castell de la Geltrú. L’any 1996 es va inaugurar la nova remodelació de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i va ocupar-hi la plaça de director (1994-2001). Des del Servei de Museus de la Generalitat va realitzar el projecte museològic i museogràfic per al nou edifici del Museu Episcopal de Vic, obra dels arquitectes Federico Correa i Alfonso Milà inaugurat l’any 2002 —Premi Nacional de patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya (2003)—, i va ocupar la plaça de conservador en cap del Museu (2001-2007). L’any 2008 va ser nomenat director del Museu d’Art de Girona, i va ocupar aquesta plaça fins a l’any 2012.
  Ha estat vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya entre els anys 1993 i 2001. Com a responsable dels museus d’art esmentats anteriorment, ha participat en l’organització de diverses exposicions temporals, entre les quals cal destacar: «Caps de Notre-Dame de París»; «L’esplendor de l’escultura gòtica europea» (2004), amb la col·laboració del Museu Nacional de l’Edat Mitjana de París (Museu Episcopal de Vic); «Memòria del vidre. Grans vitralls medievals de França» (2006), amb la col·laboració del Museu de Monuments Francesos —Ciutat de l’Arquitectura i del Patrimoni— de Parés (Museu Episcopal de Vic), i «Fascinació per Grècia. L’art a Catalunya als segles xix i xx» (Museu d’Art de Girona, 2009).
  Fou secretari i membre fundador de la revista De Museus. Quaderns de Museologia i Museografía, editada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya els anys 1988 i 1989; ha estat secretari i membre fundador de la revista Quaderns del Museu Episcopal de Vic, i ha dirigit el Butlletí del Museu d’Art de Girona del 2007 al 2012.
  Fou codirector i redactor del Catàleg de romànic i gòtic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (1989) i de la Guia de les col·leccions del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (1993). Ha estat director i redactor de la Guia de les col·leccions del Museu Víctor Balaguer (2001) i de la Guia de les col·leccions del Museu Episcopal de Vic (2007).

Ha escrit diversos articles sobre museologia i museografia, entre els quals cal destacar «El projecte museogràfic del Museu Episcopal de Vic» (Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2002); «Hi ha una museografía modernista?», a El Modernisme, vol. v (Barcelona, L’Isard, 2004); «Museologia i història de l’art. El nou projecte museològic del Museu Episcopal de Vic» (Quaderns del Museu Episcopal de Vic, Vic, 2005); La salvaguarda museogràfica del patrimoni artístic medieval català. Catàleg de l’exposició. Memòria del vidre. Grans vitralls medievals de França (Barcelona, Museu Episcopal de Vic, 2006); La junta de Museus de Catalunya de l’any 1981 a l’any 2007. Cent anys de la Junta de Museus de Catalunya. 1907-2007 (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008), i «Josep Gudiol i Cunill, museòleg» (Quaderns del Museu Episcopal de Vic, Vic, 2010). 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí