ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2015

Orenes i Navarro, Francesc
Barcelona, 21 d'abril de 1940

Àrees de treball: Gravat / Exlibrisme

Francesc Orenes i Navarro se sentí atret per les lletres des de ben jove. Estudià humanitats, filosofia i teologia. Més endavant es graduà en disseny gràfic per l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona Elisava, i es doctorà en belles arts per la Universitat de Barcelona.
  Professionalment, ha dedicat gairebé tota la vida a la recerca i l’ensenyament de l’art i del disseny a l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona Elisava i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, en la qual ha estat professor, dins la secció de gravat i estampació del Departament de Pintura, des del 1981 fins al 2005.
  Educador de base humanista, s’ha especialitzat en temes de comunicació visual aplicats al món de la imatge: gravat, il·lustració, cartellisme i, sobretot, l’exlibrisme, tema al que ha dedicat moltes hores de vol com a estudiós, investigador i creador. L’any 1987 presentà i defensà la seva tesi doctoral sobre «Els exlibris Renart: una visió de l’exlibrisme en el marc del Modernisme».
  L’any 1989 fou un dels membres fundadors de l’Associació Catalana d’Exlibristes (ACE), de la qual fou president fins al 2005, i director de la revista Ex-libris que aquesta publica. Ha dut a terme l’organització de més de cinquanta exposicions d’exlibris de temàtica diversa per tota la geografia catalana, i n’ha publicat alguns catàlegs. Ha pronunciat moltes conferències sobre aquest tema i ha impartit alguns seminaris, alhora que també ha dirigit alguns tallers de creació d’exlibris. Com a artista gràfic, ha dissenyat una cinquantena d’exlibris.
  Francesc Orenes ha col·laborat i col·labora en les publicacions específiques de les diferents associacions europees d’exlibristes i, de manera especial, en l’Ex-libris. Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex-libris, reconvertida en la Contemporary International Ex-libris Artists, que dirigeix el portuguès Artur Mario da Mota Miranda, sobre artistes d’exlibris que encara són vius. L’àrea preferent del seu treball és l’art gràfic en les diferents branques del gravat, del cartellisme i, sobretot, de l’exlibrisme dins el context de l’art contemporani i, en particular, del Modernisme i el Noucentisme.
  Des de la seva jubilació com a docent l’any 2005, és membre de la Junta dels Amics dels Museus d’Osona i és l’encarregat de l’Arxiu Històric de Sant Julià de Vilatorta. També promociona i col·labora en les activitats culturals i musicals del Casal de la Gent Gran Activa Mn. Josep Guiteras de Vic. Del 2007 al 2010 fou vocal responsable d’art i exposicions al Temple Romà de Vic per encàrrec del Patronat d’Estudis Osonencs, del qual és membre. També ha fet incursió en el món de les lletres, ja que ha publicat el poemari A flor de pell (Tarragona, Arola, 2009) i té enllestits dos poemaris més en espera de publicació.

Pel que fa als llibres i als treballs de recerca, cal destacar «Els Exlibris Renart: una visió de l’exlibrisme en el marc del Modernisme», tesi doctoral inèdita (1987); «El col·leccionisme d’ex-libris a Catalunya» (Ex-libris, Associació Catalana d’Exlibristes [ACE], Barcelona, primera època, 1991); «Ex-libris y medicina» (Jano Medicina y Humanidades, Barcelona, vol. xliv, 30 abril - 6 maig 1993); «Sobre els ex-libris i les seves tècniques de realització» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1993); «A propòsit d’uns ex-libris mossàrabs» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1993); «Noucentisme i ex-libris (i)» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1995); «Noucentisme i ex-libris (ii)» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1995); Ex-libris d’Oriol M. Diví i Coll (Esplugues de Llobregat, Fundació Josep Català i Soler, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, ACE i Impressió Delfos I. G., 1997); «Ex-libris i exlibrisme: anàlisi a fi de segle» (Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 1996); «Notes per a una revisió crítica de l’exlibrisme contemporani» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1997); «La contribució de Vilanova en la difusió de l’exlibrisme català a principis del segle xx» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1997); «Ex-libris de tema bèl·lic de la I i II Guerra Mundial» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1998); «Contribució de l’exlibrisme europeu del primer terç del s. xx en favor de la pervivència del gravat calcogràfic» (Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 1999); Ex libris. De la propietat dels llibres (Tarragona, Arola, 2000); «Ex-libris i exlibrisme a Catalunya», a Art de Catalunya. Arts del llibre. Manuscrits, gravats, cartells (Barcelona, L’Isard, 2000); «100 Jahre zeitgenössische exlibris in Katalonien», a Das Exlibris des 20 Jahrhunderts in Europa (Frankfurt, Deutsche Exlibris-Gesellschaft e. V., 2000); El nu femení en l’exlibris (Barcelona, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, Ajuntament de Malleu, ACE, Impremta Guinart, 2001); «La fortuna di Don Chisciotte nella storia dell’Arte Grafica», a Don Chisciotte nell’ex libris (Torí, MAF Servizi, 2001); Ex-libris japonesos (Barcelona, Dirección General de Bellas Artes, Diputació de Girona, Prova d’Artista, ACE i Impremta Guinart, 2002); «El desnudo femenino y el erotismo en los exlibris» (Extampa, Asociación Andaluza de Exlibristas, Sevilla, 2003); Els ex-libris Monsalvatge (Barcelona, ACE i Impremta Guinart, 2003); «Un ex-libris de Salvador Dalí per al poeta Federico García Lorca» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 2003); «Un ex-libris de Salvador Dalí per al poeta surrealista André Breton» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 2003), i «Aproximació a la col·lecció d’ex-libris de Joaquim Cusí», a El Museu Cusí de Farmàcia (Barcelona, Reial Acadèmia de Farmàcia i Alcón Cusí, 2004).
  Pel que fa als catàlegs, cal destacar «Ex-libris: una mirada enrere per a seguir endavant», a Ex-libris Miquel Plana (Barcelona, Museu de les Arts Gràfiques i Ajuntament de Barcelona, 1991); L’esport en l’ex-libris (Súria, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i AG Rodergas, 1992); Ex-libris. Marques de propietat, símbols d’identitat (Barcelona, Ajuntament de Barcelona, ACE i Impremta Guinart, 1994); Cent anys d’ex-libris del Modernisme a l’actualitat. Una visió des de les tècniques (Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, 1996); Ex-libris per al segle xxi (Barcelona, Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i Impressió Índex, 2000); «L’ex-libris: una història que ve de lluny», a Exlibris (Barcelona, Galeria Safia i Gràfiques Sàez, 2001), i «Nu et erotisme dans l’ex-libris en Catalogne et en Espagne au xxe siècle», a Eros intime. L’art de l’ex-libris érotique (Lausana, Galerie Humus, Fondation Finale i Musée Historique de Lausanne, 2002).
  Sobre els artistes d’exlibris, cal destacar «Joaquim Renart: artista de exlibris» (A Arte do Ex-libris, Porto, 1986); «Oriol Maria Diví», a Ex-libris. Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris, vol. iv (Braga, Franciscana, 1986); «Bon, artista de exlibris» (A Arte do Ex-libris, Porto, 1988); «Oriol M. Diví o l’evocació d’un mestre» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1994); «Luisa García-Muro», a Ex-libris. Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris, vol. xvi (Braga, Franciscana, 1995); «Els ex-libris d’Angelo Arrigoni» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1996); «Hani Marco Farah», a Ex-libris. Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris, vol. xxi (Braga, Franciscana, 1997); «Mauricio Schvarzman», a Ex-libris. Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris, vol. xxi (Braga, Franciscana, 1997); «Santiago Estrany i Castany, artista d’ex-libris» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 1998); «Santiago Estrany», a Ex-libris. Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris, vol. xxiii (Braga, Franciscana, 1998); «Belén González», a Ex-libris. Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris, vol. xxiv (Braga, Franciscana, 1999); «Ni Jian Ming», a Ex-libris. Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libris, vol. xxix (Braga, Franciscana, 2001); «Evocació d’Ítalo Zetti: a propòsit de quatre fustes inèdites» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 2002); «L’artista japonès Sudo Fuyakan» (Ex-libris, ACE, Barcelona, primera època, 2003); «Frederic Mauri», a Contemporary international ex-libris artists, vol. ii (Braga, Tipografia Abreu, Sousa & Braga Lda, 2003); «Derek B. Black», a Contemporary international ex-libris artists, vol. iv (Braga, Tipografia Abreu, Sousa & Braga Lda, 2004); «Oriol M. Diví, poeta di segnali e segni», a Oriol M. Diví Ex libris (Lurago Marinone, Artifex, 2004); «Hayk Grigoryan, poeta del signo», a Contemporary international ex-libris artists, vol. v (Braga, Tipografia Abreu, Sousa & Braga Lda., 2005); «Jaume Carbonell», a Contemporary international ex-libris artists, vol. vi (Braga, Tipografia Abreu, Sousa & Braga Lda., 2006); «Adolf o la obstinación por el arte», a Contemporary international ex-libris artists, vol. viii (Braga, Tipografia Abreu, Sousa & Braga Lda, 2007); «Martín Oliete Fontela o la passió pel gravat» (Ex-libris, ACE, Barcelona, segona època, 2007); «Un ex-libris de Josep M. Nuet Martí per Jeroni Reixach Cerdà» (Ex-libris, ACE, Barcelona, segona època, 2009), i «Josep Triadó Mayol: un designer avant la lettre» (InPressioni. Colloquia Graphica et Exlibristica, Scuola Grafica Genovese, Gènova, 2010), i «Frederic Mauri o l’artista del traç» (Ex-libris, ACE, Barcelona, segona època, 2012).
  Entre les aportacions d’altres tipus, cal destacar Elogi de l’ex-libris (Arezzo, De Filippis, 1992), poema original català traduït a catorze llengües; «Pòrtic», a Arbres en color. Serigrafies de Miquel Plana (Olot, 1996); «Aproximació a l’obra gravada de Framis de Mena», a Grabados originales de Framis de Mena 1900-1962, vol. v (Barcelona, 1996); «El arte del grabado», a Guía escolar Vox. Música. Artes escénicas. Ciencias de la imagen (Barcelona, Biblograf i Credsa, 2000); «El arte del grabado: una aproximación a los sistemes tradicionales de impresión», a Diseño e impresión de la tipografía (Barcelona, CPG, 2008); «El cartellisme a Catalunya en el tombant del segle xix al xx», a Els cartells de Cigarrillos París (1900-1901) (Girona, Fundació Caixa de Girona, 2003), i «Exposició commemorativa del 125è aniversari del descobriment del temple romà. Vic 1882-2007/08» (Ausa, Patronat d’Estudis Osonencs, Vic, 2008). 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí