ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2015

Creus i Corominas, Teodor
Barcelona, 1827 - Vilanova i la Geltr (Garraf), 1921

Àrees de treball: Art romnic / Art gtic

Teodor Creus i Corominas fou advocat, periodista, polític, historiador i empresari. Teodor Creus i Corominas nasqué a la ciutat de Barcelona l’any 1827, encara que ben aviat deixà la ciutat comtal i s’establí a Vilanova i la Geltrú. El 1850 emprengué la seva primera aventura periodística i fundà el Diario de Villanueva y la Geltrú, al costat d’altres periodistes locals com ara Pers i Ricart o Pers i Ramona. Gairebé al mateix temps començà a publicar articles i treballs relacionats amb la historiografia local.
  Des del 1858 fins al 1861 exercí diferents càrrecs dins el ple municipal, i arribà a ser nomenat alcalde de Vilanova i la Geltrú, tasca que exercí durant un període de dos anys. El 1861 deixà l’alcaldia de la ciutat, encara que seguí vinculat estretament a l’Administració local i ocupà llocs de certa rellevància dins l’organigrama municipal.

Vinculat estretament a la vida associativa de Vilanova i la Geltrú, Creus es relacionava amb entitats com ara l’Assemblea Local de la Creu Roja, l’Ateneu Vilanoví o la Caixa d’Estalvis de Vilanova. Com a vilanoví i amant de la història i l’art, creà la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. El 1884 publicà la seva obra més destacada com a historiador de l’art, la Guía del monasterio de Santas Creus, la qual durant molts anys marcà l’inici dels múltiples estudis basats en el cenobi cistercenc de l’Alt Camp. Durant les últimes dècades del segle xix, Creus s’interessà per l’arqueologia i l’etnografia local, sobretot de les comarques del Garraf i el Penedès.
  Seguint amb la seva trajectòria política, el 1892 participà com a delegat per a la comarca de Vilanova i la Geltrú a l’Assemblea de Manresa, el 1900 fou nomenat cronista local per l’Ajuntament de la capital del Garraf, i el 1906 participà al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana celebrat a Barcelona.
  El 1921, als noranta-quatre anys, morí a Vilanova i la Geltrú, i deixà un llegat important com a impulsor de la història, l’arqueologia, l’etnografia i el periodisme del Garraf i el Penedès.


Dami Amors

Figura: Dibuix de Josep Baiges (Pairalia, Vilanova i la Geltr, 1949, 3 v.).

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí