ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2015

Amades i Gelats, Joan
Barcelona, 23 de juliol de 1890 - Barcelona, 17 de gener de 1959

Àrees de treball: Arts grfiques / Arts escniques / Cermica

Joan Amades i Gelats estigué vinculat als cercles obrers i excursionistes (va ser membre de l’Ateneu Enciclopèdic Popular i del Centre Excursionista de Catalunya) i essencialment autodidacte, destaca per la prolífica obra escrita i per les múltiples activitats d’estudi i de divulgació en el camp de l’etnografia. Bona part de la seva tasca de recerca es va dur a terme amb la complicitat de la seva cunyada Consol Mallafrè, que l’acompanyava en els viatges etnogràfics i l’ajudava en la preparació de les fitxes i en els textos definitius. Abans de la guerra, Joan Amades va publicar essencialment articles a la premsa i una sèrie de llibrets realitzats per la impremta La Neotipia. Després de la guerra es va vincular a les iniciatives museològiques i arxivístiques d’Agustí Duran i Sanpere i August Panyella, amb qui va treballar en les primeres passes del Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars (i en el germen del posterior Museu de les Arts Gràfiques), com també en la secció de gravats de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, on va quedar dipositada la seva col·lecció d’exlibris. Altres materials recollits o produïts en el transcurs de les seves recerques es conserven també al Museu Etnològic de Barcelona, a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Associació Cultural Joan Amades).

Els nombrosos escrits de Joan Amades, dedicats a temes etnogràfics tals com les dites populars o els objectes de la vida quotidiana (la pipa o l’escudella) van ser sistematitzats en obres com el Costumari català (1950-1956), èxit editorial de llarga durada, ricament il·lustrat, que s’organitza segons el calendari de festes i esdeveniments anuals. En aquesta i altres obres estudia les diferents tipologies d’impresos populars o de «canya i cordill»: auques, exvots, goigs, naips, papers de guardes i fulls de rengle, entre d’altres, els quals són, en molts casos, les primeres o úniques aproximacions publicades sobre la matèria.

Es pot completar aquesta informació a:
  — Associació Cultural Joan Amades


Santi Barjau

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí