ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 9/02/2015

Casanovas Puig, Maria Aurora
Barcelona, 21 de novembre de 1913 - Barcelona, 28 de desembre de 1968

Àrees de treball: Gravat

Maria Aurora Casanovas Puig fou filla de Pere Casanovas i Maria dels Àngels Puig. Va cursar els estudis primaris a la seva ciutat nadiua, va obtenir el títol de batxiller universitari el mes de setembre del 1930 i, tres mesos després, li fou lliurat el títol acreditatiu.
  L’any 1953 va iniciar els estudis superiors a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, on va cursar diverses assignatures fins al 1955, sense que quedés constància documental que hagués finalitzat la formació universitària. El mes de gener del 1950, va començar la seva activitat al departament de gravats del museus municipals de Barcelona, on va desenvolupar diverses tasques de classificació i sistematització de les obres que integraven la col·lecció. Casanovas va tenir cura de la gestió del ric fons d’estampes i va exercir la seva feina amb rigor i gran professionalitat, mostrant una actitud d’eixamplar la seva formació, gairebé autodidacta, amb estades formatives als centres i les biblioteques europees més especialitzades. En aquest sentit, cal destacar l’obtenció l’any 1958 de la beca Germain Bazin que li va permetre conèixer els fons de gravats i els sistemes de classificació de la Biblioteca Nacional de França i del Museu del Louvre. L’aprenentatge d’aquests models de gestió més rigorosos la va ajudar a enriquir-se professionalment i a millorar la capacitació tècnica d’una especialitat en procés de formació, en la qual va esdevenir un referent per a les futures generacions.

El procés de creixement va tenir una utilitat i aplicació pràctica en la realització de diferents estudis i investigacions, entre els quals destaca la publicació, entre el 1963 i el 1966, dels dos volums dedicats a la catalogació d’estampes del monestir d’El Escorial, apareguts en sengles números de la revista Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona (vol. xvi i xvii). Uns anys abans, Casanovas va ser l’autora d’un brillant assaig dedicat a la història del gravat català, que formava part de la sèrie sobre l’art català que va dirigir Joaquim Folch i Torres, entre els anys 1955 i 1958. Es tracta d’una aportació pionera, atès que va proporcionar dades documentals sobre molts gravadors molt poc coneguts, i va posar els fonaments metodològics que van facilitar l’aparició d’estudis monogràfics posteriors.


Francesc M. Qulez i Corella

Figura: Retrat provinent de lArxiu Histric de la Universitat de Barcelona.

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí