ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Rico Camps, Daniel
Barcelona, 14 de maig de 1969

Àrees de treball: Art medieval / Patrimoni

Daniel Rico Camps és professor titular d’història de l’art a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del 2002, on imparteix classes des del 1992. En aquesta universitat ha estat sotscoordinador de la llicenciatura d’humanitats (2001-2009) i coordinador del doctorat d’humanitats (2000-2013). És director de la collecci dassaig «El Espejo y la Lmpara» del Servei de Publicacions de la UAB i és responsable de publicacions de l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB. És codirector de la revista Medievalia, secretari de redacci de la revista Locus Amoenus i membre dels consells científics de les revistes Dante e l'Arte, Journal of Medieval Iberian Studies, Letteratura & Arte, Pyrenae i Quintana. A l’editorial Nausicaa ha dirigit les col·leccions «Imago» i «Patrimonios». És membre del Consell Internacional de Museus (ICOM), de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) i dHispania Nostra.
  Com a investigador, forma part dels equips i els projectes de recerca CARE Hispania, secció hispana del Corpus Architecturae Religiosae Europeae, dirigida per la doctora G. Ripoll, a la Universitat de Barcelona (UB); Literatura, Art i Representació a la llarga Edat Mitjana (LAiREM), dirigit pel doctor F. Massip, Universitat Rovira i Virgili (URV); Corpus de inscripciones y textos hispano-latinos sobre arquitectura religiosa y civil altomedieval (CITHARA), dirigit per la doctora I. Velzquez (Universitat Complutense de Madrid), entre daltres.

La seva recerca és molt variada i transversal. S’ha ocupat tant de l’art medieval (especialment del romànic) com de l’epigrafia medieval, i ha centrat bona part de la seva atenció en les relacions entre text i imatge, sagrat i profà, i art i litúrgia. Dins d’aquests àmbits de treball, destaquen els llibres Las voces del románico. Arte y epigrafía en San Quirce de Burgos (2008) i El románico de San Vicente de Ávila (estructuras, imágenes, funciones) (2002), i articles com els següents: «Arte románico y epigrafía romance. Las primeras imágenes de la lengua vulgar en Italia, Francia y España» (2013), «Les genres artistiques profanes au xiiième siècle: convention et originalité dans le plafond à caissons de la cathédrale de Téruel et les marges du Vidal Mayor» (2013), «Arquitectura y epigrafía en la Antigüedad Tardía. Testimonios hispanos» (2009), «Las Almoinas catedralicias de la Corona de Aragón» (2004), «El claustro de San Pedro el Viejo de Huesca: Pascua, Bautismo y Reconquista» (2004), «Imágenes del saber en tiempos de los Reyes Católicos» (2003), «Un Quem queritis en Sahagún y la dramatización de la liturgia» (2001), o «La imagen de Pedro Arbués. Literatura renacentista y arte medieval en torno a Don Alonso de Aragón» (1995). Ha codirigit alguns llibres col·lectius, com ara El «Libro de buen amor». Texto y contextos (2008), amb els doctors G. Serés y O. Sanz, i Catedral y ciudad medieval en la península Ibérica (2004), amb el doctor E. Carrero. També s’ha interessat per diferents aspectes relacionats amb la història del patrimoni, i ha promogut projectes com ara l’edició espanyola de les Cartas a Miranda d’A. C. Quatremère de Quincy (2008). Actualment, prepara tres llibres amb els títols provisionals d’Invención y deriva del patrimonio, Elogio del museo i Arquitectura y poesía en el imperio carolingio.

Es pot completar aquesta informació a:
  — Daniel Rico Camps (Academia.edu)
  — Institut d’Estudis Medievals (UAB)
  — CARE Hispania (Corpus Architecturae Religiosae Europeae, UB)
  — Literatura, Art i Representació a la llarga Edat Mitjana (LAiREM, URV) 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí