ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 22/07/2014

Puig Rovira, Francesc X.
Vilanova i la Geltr (Garraf), 1934

Àrees de treball: Art del segle xx / Cermica / Gravat / Arts grfiques / Colleccionisme dart / Museografia

Francesc Xavier Puig Rovira és doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (1960). Ha treballat en els camps de l’ensenyament tècnic i de la gestió universitària, com a professor i com a gerent de la Universitat esmentada. En paral·lel, ha desenvolupat una labor extensa com a estudiós de la història de l’art i monogràficament de diversos artistes catalans del segle xx. Ha dedicat una atenció especial a la ceràmica, al gravat, a les arts del llibre i a les arts aplicades en general. La predisposició a l’estudi de l’art va néixer, cap al 1955, a partir del coneixement personal i de l’admiració de l’obra dels artistes Enric C. Ricart, Josep F. Ràfols, Ramon Rogent, Armand Cardona Torrandell i, després, Jaume Pla.
  Ha estat membre de la Junta de Patronat de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, de la qual fou president entre el 1973 i el 1983; membre fundador de l’Institut d’Estudis Penedesencs (1975); membre de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona des del 1984, de la qual ha format part de la Junta Directiva, i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, des del 1903.

És autor de diversos llibres i articles sobre història de l’ensenyament tècnic, sobre la gestió universitària, i també d’història local, social i política de Vilanova i la Geltrú i del Penedès. En el camp de les arts i de la seva història, és autor dels llibres següents: El pintor vilanoví Rafael Sala (1891-1927) (Vilanova i la Geltrú, Centre d’Estudis de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 1975) —sobre aquest pintor, mort a Mèxic, figura destacada de l’avantguardisme català, és el primer estudi que després és citat en les històries de l’art català contemporani—; Els Serra i la ceràmica d’art a Catalunya (Barcelona, Selecta, 1978); J. F. Ràfols, Enric C. Ricart, introducció epíleg i notes (Vilanova i la Geltrú, El Cep i la Nansa, 1981); Jaume Pla. Una trajectòria artística (Barcelona, La Rosa Vera, 1982); Josep F. Ràfols, escriptor (Vilafranca del Penedès, Museu de Vilafranca, 1989); Les arts plàstiques al Penedès (Vilafranca del Penedès, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 1991 i 1994); Miquel Plana (1943-2012). Artista del llibre (Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2013); La Biblioteca Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Aproximació a 125 anys d’història (en curs d’edició). Està treballant, entre d’altres, en les col·leccions i el col·leccionisme.
  És autor de treballs monogràfics sobre diversos artistes, publicats en diaris, revistes, fulletons i catàlegs d’exposicions, entre els quals destaquen Enric C. Ricart, Josep F. Ràfols, Joaquim Mir, Rafael Sala, Damià Torrents, Martí Torrents, Joan Llaverias, Alexandre de Cabanyes, Pau Roig Estradé, Salvador Masana, Armand Cardona Torrandell, Oscar Estruga, Joaquim Budesca, Pere Brull Carreras, Rosa Altès, Ramon Rogent, Jaume Carbonell i Concha Ibáñez, entre d’altres.
  Ha publicat articles sobre els gravadors Enric C. Ricart, Jaume Pla, Antoni Ollé Pinell, Antoni Gelabert, Enric Cluselles, Oriol M. Diví, Miguel Plana i d’altres. També ha escrit sobre artistes de la ceràmica i altres arts aplicades: Jordi Serra Moragas, Paulí, Elisenda Sala, Barbaformosa i Camil·la Pérez Salvà, entre d’altres. S’ha interessat pel gravat i la bibliofília.
  Ha tingut cura de l’organització i muntatge de diverses exposicions, i ha impartit nombroses conferències. Sobre les arts del llibre, ha escrit diverses obres, entre les quals destaquen «Unes notes sobre el llibre il·lustrat al segle xx», al catàleg de l’exposició «Aureum opus. Cinc segles de llibres il·lustrats» (Barcelona, Museu Marés i Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2000); Els goigs dels segles xviii i xix al Penedès (2000); Arquitectes i editors de llibres de bibliòfil (Barcelona, Fundació Jaume I i Nadala, 2002); Bibliofília per al segle xxiI (2002), i «L’interès pel llibre. Gabinets de lectura, bibliofília i exlibrisme», a Pilar Vélez (ed.), L’exaltació del llibre al Vuitcents. Art, indústria i consum (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2008). Ha col·laborat a la Gran enciclopèdia catalana, el Diccionario de la Real Academia de la Historia i al Diccionari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
  Ha escrit, entre d’altres, a les revistes següents: Destino, Batik, Serra d’Or, Cultura, Artes Plásticas, El Temps, Miscel·lània Penedesenca, Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer, Revista de Llibreria Antiquària, Ex-libris, Anuari de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i Quaderns Rafael Benet. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí