ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Claveria Nadal, Montserrat
Sabadell (Valls Occidental), 4 de mar de 1963

Àrees de treball: Art antic / Colleccionisme dart / Escultura antiga / Iconografia

Montserrat Claveria Nadal és professora titular d’art antic de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix docència des del 1990. Ha ampliat la seva formació investigadora i docent en centres de recerca europeus destacats, com ara el Centre d’Estudis Clàssics de la Universitat de Trèveris (Alemanya), el Departament d’Arqueologia Cristiana de la Universitat de Marburg (Alemanya), el Departament d’Arqueologia de la Universitat de Southampton (Regne Unit) i el Centre d’Estudis Arqueològics de la Ciutat Romana de Dion (Salònica, Grècia). Ha estat professora convidada en seminaris i cursos de postgrau i doctorat a la Warburg-Haus per la Universitat d’Hamburg, a la Universitat de Múrcia i a la de Girona. Ha estat secretària acadèmica del Departament d’Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2001), coordinadora del programa d’intercanvi Sèneca de la Facultat de Filosofia i Lletres (2001-2003) i coordinadora d’estudis d’història de l’art d’aquesta universitat (2003-2005 i 2016-2017). Des del setembre del 2017 és directora del Departament d’Art i de Musicologia (2007-2013) i del Màster Oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic (2007-2013) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  Des del 1998 forma part del Comitè Científic i la Comissió Permanent del Corpus Signorum Imperii Romani (corpus d’escultura romana) d’Espanya, iniciativa promoguda per l’Associació Internacional d’Arqueologia Clàssica, i des del 2005 és membre del Comitè Científic i Organitzador de la Línia d’Investigació de Produccions Artístiques de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, seu on ha organitzat diversos seminaris de recerca nacionals i internacionals, com ara La pintura mural romana en ámbito provincial (maig 2006) o El mosaico romano en la villa romana de Noheda (febrer 2012).

La seva tasca investigadora s’ha centrat en l’estudi de l’escultura d’estil clàssic, la iconografia grecoromana i la reutilització d’escultures antigues a partir de l’antiguitat tardana. Els resultats d’aquestes recerques s’han donat a conèixer en articles de revistes, llibres, actes de congressos i capítols de llibres, publicats a l’Estat espanyol i a l’estranger.
  Una de les especialitats que ha treballat a fons és l’estudi dels sarcòfags romans conservats a la península Ibèrica. Respecte aquest tema, ha publicat una detallada monografia sobre Los sarcófagos romanos de Cataluña (Múrcia, Tabularium, 2001), a més de diversos articles, com ara «Roman Sarcophagi in Tarragona», a Akten des Symposiums «125 Jahre Sarkophag-Corpus» (Magúncia, Philipp von Zabern, 1998); «Sarcófagos e inscripciones hallados en las recientes excavaciones de Sant Pere de Terrassa (Égara. Barcelona)», a Le due patrie acquiste. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich (Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008), amb I. Rodà i A. Moro, i «La production de sarcophages romains en Hispania: officinae et influences», a Sarkophag-Studien (Ruhpolding, Verlag F.P. Rutzen, 2012). També ha analitzat les causes que han afavorit la reutilització d’aquests sepulcres en èpoques posteriors, per exemple a «La reutilización de sarcófagos romanos en Cataluña» (Anales de Prehistoria y Arqueología, Múrcia, 1998). El 2018 ha iniciat la direcció d’un projecte (HAR2017-84907-P) multidisciplinari sobre l’us del sarcòfag a Hispania i el recorregut d’aquestes peces al llarg de la seva història.
  Un altre objecte d’estudi que ha centrat el seu interès ha estat l’escultura d’àmbit provincial, la seva iconografia, els materials i els centres de producció i d’influència. En són alguns exemples l’anàlisi «Los altares monumentales con pulvini del nordeste peninsular», a Escultura romana en Hispania, vol. v (Múrcia, Tabularium, 2008), o l’estudi «Los relieves funerarios en piedra de los talleres locales en Tarraco», a L’art provincial romain. Les ateliers de sculpture régionaux. Techniques, styles et iconographie (Ais de Provença, Musée de l’Arles et de la Provence antiques, 2009), darrerament amb especial atenció a l’escultura procedent de Bàrcino: «Esculturas e inscripciones del entorno funerario de Barcino», a Signa et tituli. Monuments et spaces de représentation en Gaule Méridionale sous le regard croisé de la sculpture et de l’épigraphie (Ais de Provença, 2014), amb Isabel Rodà, i «Los togados y estatuas vestidas de Barcino» (Archivo Español de Arqueología, Madrid, 2018).
  Des del 2005 també dedica la seva recerca a les escultures d’estil clàssic antigues i modernes procedents de col·leccions antiquàries, col·laborant amb investigadors i institucions nacionals i internacionals, com ara el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu del Prado o el Museu d’Història de l’Art de Viena. Aquesta via d’estudi l’ha desenvolupat a través de diversos projectes de recerca finançats per la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, dels quals ha estat investigadora principal (HAR2009-10798 i HAR2012-35860). Algunes publicacions han estat M. Claveria (ed.), Antiguo o moderno. Encuadre de la escultura de estilo clásico en su período correspondiente (Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013) i M. Claveria (ed.), Viri Antiqui (Sevilla, Universidad de Sevilla, 2018).

Es pot completar aquesta informació a:
  — Grup de Recerca en Escultura d’Estil Clàssic (GREEC) 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí