ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/08/2018

Socias Batet, Immaculada
El Vendrell (Baix Peneds), 1945

Àrees de treball: Gravat / Art del segle xviii / Arts grfiques / Colleccionisme dart / Historiografia

Immaculada Socias Batet ha estat professora i investigadora del Departament dHistria de lArt de la Universitat de Barcelona, on ha impartit les assignatures dHistria de lart del segle xvii i xviii; Histria del gravat , i Histria social del colleccionisme dart.
  El 1990 va presentar la tesi doctoral sobre Els Abadal. Un llinatge de gravadors. El fons de la Biblioteca de Catalunya, recerca guardonada amb el Premi Oms i de Prat de Manresa (Publicacions de lAbadia de Montserrat, 2007).
  Ha gaudit de diverses beques i ajuts atorgats per la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri dEconomia i Competivitat, entre altres institucions, per a portar a terme la recerca sobre la histria social del colleccionisme. Aix mateix, ha estat professora visitant a la Universitat de la Ciutat de Nova York (CUNY), aix com investigadora visitant de lInstitut de Belles Arts de la Universitat de la Ciutat de Nova York i tamb ha realitzat una llarga recerca a la Hispanic Society of America, a la Frick Collection i al Museu Metropolit dArt de Nova York, entre altres llocs.
Ha estat la investigadora principal dels grups de recerca segents: «Tresors, marxants, colleccions. El dileg artstic entre Espanya i Amrica, 1850-1950» (Generalitat de Catalunya, 2009-2013), «Lart hispnic fora dEspanya. Exposicions, colleccions i diplomcia, 1850-1950» (Ministeri de Cincia i Innovaci, 2010-2013), i «La dispersin del arte europeo fuera de sus fronteras: colecciones, exposiciones, comercio del arte. El dilogo artstico y cultural con Amrica, 1900-1989» (Ministeri dEconomia i Competivitat, 2014-2015).
  Actualment, s membre de lInstitut Catal de Recerca en Patrimoni Cultural i la seva recerca est centrada en la histria social del colleccionisme dart constituda per diverses branques, entre les quals destaquen colleccions, colleccionistes, comer de lart, vicissituds de les colleccions, colleccions, conflictes bllics i exposicions dart.

Es pot completar aquesta informació a:
  — Tresors, Marxants, Col·leccions (TMC)
  — L’art hispànic fora d’Espanya 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí