ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 24/10/2013

Gkozgkou, Dimitra
Ionnina (Grcia), 1986

Àrees de treball: Art antic / Colleccionisme dart

Dimitra Gkozgkou és llicenciada en història i arqueologia per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Ioánnina (Grècia) i especialitzada en arqueologia i filologia clàssica. La seva tesi doctoral, feta al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, se centra en la naturalesa i la rellevància de les exposicions de mestres antics espanyols i els seus lligams amb el món del col·leccionisme i el mercat internacional de l’art des de finals del segle xix fins a principis del xx.

Obtingué el títol del Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art presentant la seva tesi dirigida per la doctora Immaculada Socias Batet, El epistolario entre los Byne y la Hispanic Society of America. Expediciones y monografías. 1914-1921, estudi realitzat entre Catalunya, Espanya i els Estats Units i que li serví per a aconseguir el cum laude. A partir de la investigació esmentada i amb l’objectiu d’aprofundir la seva recerca, focalitzà la seva línia d’actuació entorn el món del col·leccionisme internacional, els agents i marxants d’art que actuaven a les dues bandes de l’Atlàntic, així com la transcendència de les exposicions de mestres antics a principis del segle xx. D’aquestes temàtiques, en resultaren diverses publicacions, entre les quals cal destacar Contraluces sobre la actuación de los Byne en España. De hispanistas a marchantes de arte. 1914-1921 (en premsa), Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo en los siglos xix y xx (Gijón, Trea, 2013), El arte hispánico en las exposiciones internacionales. Circulación, valores y representatividad (en premsa) i Agentes, marchantes y traficantes de objetos de arte (1850-1950) (Gijón, Trea, 2012).
  Ha realitzat diversos estudis en la mateixa direcció, com ara Una aproximación a las exposiciones de maestros antiguos españoles en torno a 1900. Madrid, un centro neurálgico (Congrés Internacional de col·leccionisme, València, 2012); Los Byne y la difusión del arte hispánico en Estados Unidos a principios del siglo xx (Congrés Joves Humanistes, Barcelona, 2012); «Los Amigos del Arte: ¿una Sociedad de ambiguos intereses?», a Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo en los siglos xix y xx (Gijón, Trea, 2012), i La destrucción del arte (Barcelona, Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, 2009), entre d’altres. Molts d’aquests són el resultat de participacions i ponències en seminaris i congressos internacionals celebrats a Barcelona (Universitat de Barcelona), València (Centre Cultural del Carme, 2012) i Madrid (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2011).
  És membre de diversos grups de recerca en el si de la Universitat de Barcelona, en els quals participa activament en l’organització de congressos i seminaris de caràcter internacional, així com en l’edició de les publicacions resultants i en altres tasques d’investigació. A més, és coordinadora de la revista digital internacional d’història de l’art e-art Documents, dedicada al món del col·leccionisme, als estudis sobre el mercat de l’art i a les exposicions, així com a la recerca sobre el patrimoni artístic. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí