ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 24/10/2013

Koppel Guggenheim, Eva Mara
Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife, Illes Canries), 1942

Àrees de treball: Art antic / Escultura antiga / Escultura renaixentista

Eva María Koppel Guggenheim és doctora en arqueologia clàssica per la Universitat de Colònia (Alemanya). Des del 1986 ha estat vinculada a la docència al Departament d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest mateix departament ha estat professora titular del 1989 al 2008 i professora emèrita del 2008 al 2012.

La seva activitat investigadora es desenvolupa en temes relacionats amb les imatges mitològiques de l’època clàssica, el retrat i els relleus romans, així com la decoració escultòrica de les vil·les i les termes romanes a Hispània. Així mateix, s’ha ocupat en profunditat de la pervivència de la plàstica grega i romana en l’art a partir de finals de l’antiguitat. Els resultats d’aquestes recerques s’han donat a conèixer tant a Espanya com a altres països en llibres, capítols de llibres, actes de congressos, catàlegs i nombrosos articles en revistes.
  Un gran nombre de les seves publicacions tracten dels monuments escultòrics de la ciutat de Tarraco, sobre els quals ha realitzat estudis de conjunt, com ara Die römischen Skulpturen von Tarraco (Berlín, 1985); La schola del collegium fabrum de Tarraco y su decoración escultórica (Bellaterra, 1988); «Relieves arquitectónicos de Tarragona», a Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Keiserzeit (Munic, 1990), i «Los retratos funerarios en piedra de los talleres locales en Tarraco», a Actes du X Colloque International sur l’Art Provincial Romain (Arles, 2009). Així mateix, també ha treballat peces individuals: «Fragmento de sarcófago con escena de sacrificio de Tarragona», a Anas (1994-1995) i «Retratos de Tiberio y de Nero Cesar de Tarragona», a Actas de la III Reunión de Escultura Romana en Hispania (Còrdova, 1997; Madrid, 2000).
  L’entorn d’aquesta gran urbs d’època romana ha estat també objecte de la seva anàlisi: «La escultura del entorno de Tarraco: las villae», a Actas de la I Reunión sobre escultura romana en Hispania (Mèrida, 1993); «El escudo de la villa de Els Munts (Tarragona)» (Madrider Mitteilungen, Madrid, 1992); «Figura de Bacus infant com a lampadòfor», a La vil·la romana de la Llosa. Deu anys d’investigació arqueològica (Cambrils, 2001), i «Informe preliminar sobre la decoración escultórica de la villa romana de Els Munts» (Madrider Mitteilungen, Madrid, 2000).
  L’interès per aquesta zona l’ha portat a ampliar els estudis de plàstica romana descoberta en diferents llocs de Catalunya: «Die Skulptur im Nordosten der iberischen Halbinsel», a Akten des XIII Internationalen Kongresses für Klassischen Archäologie, Berlín, 1988 (Magúncia, 1990); «Los relieves decorativos en la zona nordeste de la Península Ibérica», a Empúries (Barcelona, 1986-1989), i «La decoración escultórica en el ámbito privado de la ciudad romana de Empúries», a Escultura romana en Hispania VII (Santiago de Compostel·la, 2011; Santiago, 2013).
  Ha complementat aquests estudis amb els realitzats sobre altres exemplars procedents d’altres zones de la península Ibèrica: «Die Skulpturenausstattung der römischen Villen auf der Iberischen Halbinsel», a Hispania Antiqua. Denkmäler der Römerzeit (Magúncia, 1993); «La escultura ideal romana en Hispania. El legado de Roma en el año de Trajano» (Saragossa, 1998); «La decoración escultórica de las termas romanas en Hispania», a Actas de la IV Reunión de Escultura Romana en Hispania (Lisboa, 2001; Madrid, 2004); «La gran escultura en bronce», a Metalistería de la Hispania Romana, a l’edició especial de la revista Sautuola (Santander, 2008), amb Montserrat Clavería, i «Retrato de una princesa julio-claudia procedente del teatro de Caesaraugusta», a Le due patrie acquiste. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich (Roma, 2008).
  En els darrers anys ha donat un enfocament diferent a la seva recerca i s’ha centrat en les còpies i reutilitzacions d’escultura antiga en èpoques més modernes, amb la finalitat d’interpretar-ne la cronologia i la funció: «Sarcófago con cortejo de cupidos» (Locus Amoenus, Bellaterra, 1997); «Los retratos imperiales de Tortosa. ¿Copias del Renacimiento?», a Escultura romana en Hispania V (Múrcia, 2008), i «Bustos del Renacimiento tardío de personajes romanos», a M. Clavería (ed.), Antiguo o moderno. Encuadre de la escultura de estilo clásico en su periodo correspondiente (Bellaterra, 2013).
  En el marc de la seva activitat investigadora ha estat repetidament col·laboradora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i de l’Insitut Arqueològic Alemany en la seva secció de Madrid. Ha estat membre del consell de redacció de la revista Locus Amoenus, editada pel Departament d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  Ha estat membre de diversos comitès organitzadors i científics en diferents institucions de l’Estat espanyol, entre els quals cal destacar el comitè científic i la comissió permanent del Corpus Signorum Imperii Romani - Hispania (des del 1997) i del consell assessor de l’Àrea d’Arqueologia Clàssica i Produccions Artístiques de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, des del 2007. És membre corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i de l’Institut Arqueològic Alemany. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí