ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 21/12/2021

Crusafont i Sabater, Miquel de
Sabadell, 1942

Àrees de treball: Numismtica i medallstica

D’una família amb orígens occitans, va néixer a Sabadell el 1942. Doctor Enginyer Industrial Superior (1971), diplomat en Museologia (1985) i doctor en Història (1989).
  Va treballar quinze anys a la indústria com a enginyer i després feu els estudis d’Història. Fou el conservador de la Col·lecció de Moneda Catalana de Banca Catalana (1997-2001), director del Museu d’Història de Sabadell (1982-1985), president de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (1995-2019) i director de l’anuari Acta Numismàtica (2001-actualitat), i professor en cursos de Doctorat a la Universitat de Barcelona, als Departaments d’Història Moderna i d’Història de l’Art.

Ha publicat 20 llibres i 400 articles sobre la seva especialitat principal; la història de la moneda i la medalla, i ha participat en diferents projectes internacionals com ara el Survey of Numismatic Research (Brussel·les), I Goti (Milà), Unne Monnaie pour l’Europe (Brussel·les), Problems of Medieval Coinage in the Iberian Area (Sintra) o Medieval European Coinage (Cambridge), entre d’altres i és membre d’honor de diferents societats. Premiat dues vegades per l’Asociación Numismática Española (Premi Conde Garriga, Barcelona), l’Editorial Vico (Premio Obra Larga, Madrid), la Societé Française de Numismatique (Jeton de Vermeil, Paris), l’Associació Narcís Giralt (Premi Tenacitat, Sabadell) i la Generalitat de Catalunya (Premi Sant Jordi).
  Feu estudis sobre la ceràmica catalana medieval i moderna, com «Centres productors de Ceràmica Decorada» (L’Arqueologia a Catalunya avui, Barcelona, 1983), diferents treballs publicats a Arrahona i a Congrés d’Història del Pla de Barcelona i estudià el fons de ceràmica catalana policroma del segle xvii trobada al Castell de Voltrera (Abrera), fent-ne una exposició i programa al Museu de Sabadell i un estudi per al Butlletí Informatiu de Ceràmica (vol. 23, 1984).
  En el camp de la història de l’art, la seva aportació més destacada ha estat en el camp de la medallística, publicant-ne 18 treballs a Acta Numismàtica, entre ells una sèrie de 9 estudis sobre documentació. També ha participat a l’obra El Modernisme, dirigida per Francesc Fontbona, amb un estudi sobre la medalla catalana modernista (vol. IV, 2003, p. 97-108) i en Retrats de Medalla, dirigida per Rossend Casanova, sobre la medalla catalana (2015, p. 139-158). La seva obra principal en aquest camp, però, és Medalles Commemoratives dels Països Catalans i de la Corona catalanoaragonesa (s. xv-xx) (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2006), on estudia i cataloga 2000 medalles commemoratives, des d’Alfons el Magnànim fins a l’actualitat. L’obra porta també un ampli glossari d’artistes i gravadors. La medalla té, també, un paper important en la seva obra Glossari Català de Numismàtica (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2017), on hi consten també els obradors d’encunys de les monedes i s’hi amplià el glossari d’artistes i gravadors, a més d’incorporar-hi el sector de les medalles de caràcter religiós dels santuaris.
  Ha estat l’assessor i redactor de l’Institut d’Estudis Catalans per a la terminologia numismàtica i medallística del Diccionari de la Llengua Catalana i realitzà, junt amb A. M. Balaguer, els textos sobre la moneda catalana comtal per a la Catalunya Romànica.
  Entre les seves obres sobre numismàtica, cal destacar especialment els llibres: Barcelona i la moneda catalana (Tesi de Llicenciatura, Caixa de Pensions, Barcelona, 1989); La moneda catalana local (Tesi Doctoral, SCEN, IEC, 1990); El sistema monetario visigodo: cobre y oro (As. Num. Española i Museo Casa de la Moneda, Barcelona/Madrid, 1994); Història de la Moneda Catalana (Crítica, Barcelona, 1996); El Florí d’or català (amb R. Comes, SCEN, Barcelona, 1996); Pesals monetaris de la Corona catalanoaragonesa (SCEN, IEC, Barcelona, 1999); Història de la moneda de la Guerra dels Segadors, Primera República Catalana (1640-1652) (SCEN, IEC, Barcelona, 2012); Catàleg General de la Moneda Catalana (s. V aC-s. XX dC) (SCEN, IEC, Barcelona, 2009); Història de la Moneda de l’Occitània Catalana (s. XI-XIII) (SCEN, IEC, Barcelona, 2012); Medieval European Coinage. 6. The Iberian Península (amb A. M. Balaguer i P. Grierson, Cambridge University Press, Cambridge, 2013) i Història de la Moneda de la Corona catalanoaragonesa Medieval (SCEN, IEC, Barcelona, 2015). 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí