ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 31/01/2019

Sol i Llads, Daniel
Barcelona, 16 de juny de 1960

Àrees de treball: Museografia / Patrimoni / Catalogaci monumental / Conservaci i restauraci

Daniel Solé i Lladós és llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona (1985) i també va estudiar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Va realitzar els cursos de museologia del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya (1988) i el Curs de Postgrau en Museologia a Brno, Txèquia (1990). L’any 1988 va ser becari de museologia a l’Acadèmia d’Espanya a Roma. Així mateix, ha cursat el Màster en Gestió i Administració d’Empreses (MBA) de la Universitat Internacional de València (2016).
  La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat a la Diputació de Barcelona (1988-2007), on va ser conservador de museus, cap de difusió dels museus de la Diputació (1991-1993) i cap de formació del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC, 1993-1995). Va coordinar el Dossier de Patrimoni Cultural de l’Oficina de Patrimoni Cultural i diverses edicions de les Jornades de Museus i Administració Local. Va dur a terme el cens de museus de les comarques barcelonines (1987-1995) i va fer tasques de suport i coordinació en diverses etapes de la Xarxa de Cooperació de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.
  Des del 2007 treballa a la Generalitat de Catalunya, on ha estat subdirector de Patrimoni Cultural (2007-2008), subdirector general de Museus (2009-2011) i vicepresident de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya (2008-2011). Com a subdirector de Museus, va impulsar el primer Pla de Museus de Catalunya (2007) i va coordinar el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
  Des del novembre del 2011 treballa al Museu d’Història de Catalunya, primer al Departament de Difusió, on va implementar les xarxes socials (Facebook i Twitter), i, actualment, com a coordinador de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya.
  Ha estat professor tutor dels estudis d’humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (1999-2002), vocal de la Junta de Museus (2004-2008), vicepresident del Consell Rector del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC, 2009-2011), vocal de la Junta de Govern del Consorci del Montsec (2010-2011) i vocal del Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya (2009-2011). Des del 2011, és membre del Consell Alumni de la Universitat de Barcelona.
  En la seva faceta associativa, és membre fundador de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (1995), en la qual ha estat vocal i tresorer i, com a membre del consell de redacció (2004-2007), va participar en l’impuls de la revista Mnemòsine. També ha estat membre del comitè científic de la Revista de Museología (1996-2004) de la Asociación Española de Museología. És membre del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, on va ser secretari de la Comissió Permanent de Patrimoni, Grup de Museus (1990-1995). És membre del Consell Internacional de Museus (ICOM) des del 1987 i va ser delegat a Catalunya del Comitè Espanyol de l’ICOM (1990-1995).

Ha publicat diversos articles sobre museologia i gestió del patrimoni cultural en diferents diaris (Avui, Diari de Barcelona, El País, Ara, La Vanguardia), així com en diferents revistes de museologia i patrimoni cultural.
  Entre les exposicions temporals en la coordinació de les quals ha participat cal destacar: «25 anys de l’Assemblea de Catalunya» (1996), «Clavé al cor» (sobre Josep Anselm Clavé») (1999) i «Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya» (2017).

Es pot completar aquesta informació a:
  — Llista d’articles de l’autor a Dialnet
  — Llibres publicats per l’autor (catàleg de la Biblioteca de Catalunya) 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí