ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 30/01/2019

Cook, Walter W. S.
Orange (Massachusetts, EUA), 7 d'abril de 1888 - Oce Atlntic, 20 de setembre de 1962

Àrees de treball: Art romnic / Pintura romnica

Walter William Spencer Cook, nascut a Orange (Massachusetts, EUA) l’any 1888 i mort el 1962 en el vaixell Leonardo da Vinci mentre tornava de Gènova, va ser un dels pioners americans de l’estudi de l’art medieval català i, al costat de Chandler Rathfon Post i Arthur Kingsley Porter, entre d’altres, va formar part de l’anomenada New England School, innovadora per l’interès en l’estudi del romànic hispànic.
  Un cop acabada la guerra, entre els anys 1920 i 1924 va treballar en la tesi doctoral, inscrita a Harvard i dirigida per C. R. Post, que va defensar l’any 1924 sota el títol Romanesque panel painting in Catalonia. Aquest treball va marcar Cook en dues direccions. En primer lloc, en una direcció territorial: l’estada de nou mesos a Espanya i França com a becari de l’Archaeological Institute of America (1920-1921) en el tram inicial de la seva recerca va esdevenir un costum i cada curs acadèmic feia una estada de sis mesos a Europa, la qual cosa li va proporcionar un extraordinari coneixement tant del territori i de les obres com dels historiadors de l’art europeus. En segon lloc, en una direcció personal, ja que l’estada a la Universitat de Princeton (1922-1923) li va permetre d’establir una estreta relació amb un dels historiadors de l’art més influents de principis del segle xx, Charles Rufus Morey, fundador de l’Index of Christian Art.
  L’any 1926 entra a la Universitat de Nova York, en la qual fou professor d’història de l’art entre 1932 i 1953. Una de les primeres iniciatives va ser desplaçar la seu dels estudis d’història de l’art des de Washington Square, per tal de tenir els estudiants a prop del Metropolitan Museum of Art: primer a la cantonada del carrer 83 amb l’avinguda Madison, tot seguit al número 17 del carrer East 80 i, finalment, a la mansió Duke, al número 1 del carrer East 78, seu encara de l’Institute of Fine Arts de la Universitat de Nova York (Rubin, s/d). També va ser un innovador des del punt de vista didàctic, ja que desenvolupava les seves classes a partir de l’ús de nombroses diapositives.
  Del seu coneixement de la realitat europea en va treure profit immediatament, i des del seu càrrec de director de l’Institute of Fine Arts va aprofitar la fugida de professors de l’alemanya nazi per a convertir el centre en un refugi, en alguns casos permanent i en d’altres de pas. Entre els professors que se’n van beneficiar hi ha Erwin Panofsky, Walter Friedländer, Karl Lehmann, Martin Weinberger, Adolph Goldschmidt o Henri Focillon.

Per a la història de l’art a Catalunya, W. W. S. Cook és un personatge fonamental, ja que és el primer que, per indicació del seu mestre C. R. Post, comença l’estudi sistemàtic dels antependis pintats. De fet, la major part de la seva producció, d’altra banda escassa, es va centrar en aquest tema. Destaca, en aquest sentit, la sèrie de fins a sis articles publicats entre el 1923 i el 1928 a la revista The Art Bulletin. Alhora, fa algunes incursions en l’estudi de la pintura mural, un tema que, d’altra banda, estava monopolitzat aleshores per C. R. Post. Un treball recent (Perrotta, 2017, pàssim) ens mostra Cook com un activíssim actor entre l’Arxiu Mas i diferents institucions americanes interessades per l’art hispànic. De fet, se sap que col·laborava informalment amb el Fogg Art Museum de Harvard localitzant peces susceptibles de ser adquirides.
  Una de les seves obres més conegudes i, probablement, més citades és la que signà amb J. Gudiol i Ricart el 1950 dins la col·lecció «Ars Hispaniae», dedicada a la pintura mural i la imatgeria. Cap al final de la seva vida, un cop ja jubilat a l’Institut of Fine Arts, va publicar La pintura mural románica en Cataluña (1956) i La pintura románica sobre tabla en Cataluña (1960).

Bibliografia de W. W. S. Cook: «The earliest painted panels of Catalonia (I)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 5, núm. 4, 1923, p. 85-101) [http://www.jstor.org/stable/i354114]; «The earliest painted panels of Catalonia (II)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 6, núm. 2, 1923, p. 31-60) [http://www.jstor.org/stable/i3541161924]; «Spanish and French paintings in the Lehman Collection» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 7, núm. 2, 1923, p. 51-70) [http://www.jstor.org/stable/3046481]; Romanesque panel painting in Catalonia (Cambridge (Massachusetts), Universitat de Harvard, 1924; tesi doctoral); The stucco altar-frontals of Catalonia (Princeton, Princeton University Press, 1924); «The earliest painted panels of Catalonia (III)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 8, núm. 2, 1925, p. 57-104) [http://www.jstor.org/stable/3046507]; «An early aragonese panel at Frankfurt am Main», a Wilhelm Worringer, Heribert Reiners i Leopold Seligmann (ed.), Festschrift zum 60. Geburtstag von Paul Clemen, 31. Oktober 1926 (Bonn, F. Cohen , 1926, p. 375-380); «The earliest painted panels of Catalonia (IV)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 8, núm. 4, 1926, p. 194-234) [http://www.jstor.org/stable/3046521]; «The earliest painted panels of Catalonia (V)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 10, núm. 2, 1927, p. 152-204) [http://www.jstor.org/stable/3050721]; «A Romanesque fresco in the Plandiura Collection» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 10, núm. 3, 1928, p. 266-273) [http://www.jstor.org/stable/3050734]; «The earliest painted panels of Catalonia (VI)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 10, núm. 4, 1928, p. 305-365) [http://www.jstor.org/stable/3045414]; «Early Spanish panel painting in the Plandiura Collection (I)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 11, núm. 2, 1929, p. 154-186) [http://www.jstor.org/stable/3045441]; «Romanesque Spanish mural painting (I)» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 11, núm. 4, 1929, p. 327-357) [http://www.jstor.org/stable/3050749]; «Romanesque Spanish mural painting (II). San Baudelio de Berlanga» (The Art Bulletin, vol. 12, núm. 1, 1930, p. 20-42) [http://www.jstor.org/stable/3050760]; «A Catalan wooden altar frontal from Farrera», a Wilhelm Köhler (ed.), Medieval studies in memory of A. Kingsley Porter, vol. 1 (Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1939, p. 293-300); «The exhibition of Spanish painting at the Toledo Museum of Art» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 23, núm. 3, 1941, p. 223-224) [http://www.jstor.org/stable/3046773]; «A Catalan wooden altar frontal from Benavent», a Miscel·lània Puig i Cadafalch. Recull d’estudis d’arqueologia, d’història de l’art i d’història oferts a Josep Puig i Cadafalch, vol. 1 (Barcelona, Institut d’Esudis Catalans, 1947, p. 61-65); «The Saint Martin altar frontal in the Walters Art Gallery» (The Journal of the Walters Art Gallery, vol. 11, 1948, p. 24-37) [http://www.jstor.org/stable/20168810]; «Wooden altar frontals from Castille» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 32, núm. 4, 1950, p. 331-335) [http://www.jstor.org/stable/3047319]; Pintura e imaginería románicas (Madrid, Plus-Ultra, 1950; «Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico», vol. 6), amb José Gudiol; «The wooden altar frontal from Bura» (The Art Bulletin, Nova York, vol. 35, núm. 4, 1953, p. 299-300) [http://www.jstor.org/stable/3047509]; «Una pintura aragonesa en Bruselas» (Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Arte, Arqueología, Historia, vol. 58, 1954, p. 21-26) [http://ddd.uab.cat/pub/bolsocespexc/bolsocespexc_a1954v58t1-4.pdf]; «Franco-gothic stucco altar frontals in Catalonia», a Dorothy E. Miner (ed.), Studies in art and literature for Belle da Costa Greene (Princeton, Princeton University Press, 1954, p. 109-117); «Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga» (Goya. Revista de Arte, Madrid, núm. 7, 1955, p. 2-11); «Romanesque altar frontals from Solsona», a Actes du 17ème Congrès International de l’Art (Amsterdam, 1952) (La Haia, Imprimerie Nationale des Pays-Bas, 1955, p. 179-198); La pintura mural románica en Cataluña (Madrid, Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1956); «Lost Spanish altar frontals» (Gazette des Beaux-Arts, París, vol. 48, 1956, p. 1-24); «A Catalan altar frontal in Paris», a Paul A. Underwood (ed.), Studies in the history of art dedicated to William E. Suida on his eightieth birthday (Londres, Phaidon Press, 1959, p. 402 i s.); «Dos retablos españoles en París» (Archivo de Arte Valenciano, València, núm. 30, 1959, p. 22-26); La pintura románica sobre tabla en Cataluña (Madrid, Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960); «A stucco altar frontal from Betesa» (Speculum, Chicago, vol. 35, núm. 3, 1960, p. 394-400) [http://www.jstor.org/stable/2849732]; «El frontal de San Vicente de Liesa (Aragón)» (Archivo de Arte Valenciano, València, núm. 32, 1961, p. 64-73); «Spanish franco-gothic stucco altar frontals», a De Artibus Opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky, vol. 1 (Nova York, New York University Press, 1961, p. 55-63).

Homenatge a W. W. S. Cook: Alumni Association (ed.), Spanish Medieval Art. Loan Exhibition in Honor of Dr. Walter W. S. Cook, arranged by the Alumni Association, Institute of Fine Arts, New York University, in cooperation with The Metropolitan Museum of Art (New York, The Cloisters, 1954).

Bibliografia sobre W. W. S. Cook: Germain Bazin, Histoire de l’histoire de l’art: de Vasari à nos jours, París, Albin Michel, 1986, p. 543-544; Barbara Drake Boehm, «Harry Bober (1915-1988)» (Gesta, Chicago, vol. 28, núm. 1, 1989, p. 103); Kathryn Brush, «The unshaken tree: Walter W. S. Cook on German Kunstwissenschaft in 1924» (Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Heidelberg, núm. 52/53, 1998-1999, p. 24-51; Walter Cahn, «Romanesque art, then and now: a personal reminiscence», a Colum Hourihane (ed.), 2008. Romanesque art and thought in the twelfth century: Essays in honor of Walter Cahn, Princeton, Universitat de Princeton, 2008, p. 33; James S. Ackerman, personal correspondence, febrer de 2011; Carmen Perrotta, De la toga a la cámara fotográfica: Adolf Mas Ginestà (1860-1936). Innovación archivística al servicio del arte románico (Barcelona, Universitat de Barcelona, 2017; tesi doctoral) [http://diposit.ub.edu/dspace/]; Patricia Rubin, s/d, «The Institute [of Fine Arts]. A brief history» (Universitat de Nova York, The Institute of Fine Arts) [http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/about/history.htm] [Consulta: 29 octubre 2017]; Lee Sorensen, s/d. «Cook, Walter W[illiam] S[pencer]», a Dictionary of art historians [http://arthistorians.info/cookw] [Consulta: 25 juliol 2018].

Obituaris: D. A. Íñiguez et al., «Walter W. S. Cook» (Art News, Nova York, vol. 61, 1962, p. 27); D. A. Íñiguez et al. (Art Journal, Nova York, vol. 22, núm. 3, 1963, p. 167); «Dr. Walter Cook, art expert, dies; retired professor at NYU» (New York Times, 22 de setembre de 1962, p. 25).


Carles Mancho

Figura: Fotografia amb Josep Gudiol Ricart (dret), a qui acoll en el seu exili als Estats Units.

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620.  dhac@iec.cat - Informació legal
En el correu del projecte no s'atendran peticions de contacte amb els historiadors

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí