ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Crèdits

Direcció:
Francesc Fontbona i de Vallescar i Bonaventura Bassegoda i Hugas

Secretaria:
Maria Garganté Llanes
Josep M. Palau i Baduell

Col·laboradors:
Carme Aixalà i Fàbregas
Esther Alsina Galofré
Laia Alsina
Lluïsa Amenós Martínez
Damià Amorós i Albareda
Luis Arciniega
Núria Armengol i Freixas
Gemma Avinyó
Cristina Barbé Aragonès
Santi Barjau
Josep M. Benaul Berenguer
Carme Berlabé Jové
M. Carme Bernal i Creus
Magda Bernaus Vidal
Maria Josep Boronat Trill
Gerardo Boto Varela
Martirià Brugada
Josep Maria Cadena Catalán
Catalina Cantarellas Camps
Pere Capellà
Josep Capsir i Maíz
Marià Carbonell Buades
Josep Casamartina i Parassols
María Antònia Casanovas Giménez
Anna Castellano i Tresserra
Montserrat Claveria Nadal
Miquel-Àngel Codes Luna
Jaume Coll Conesa
Ximo Company
Antoni Conejo da Pena
Rafael Cornudella Carré
Albert Cortès
Rosa M. Creixell i Cabeza
Ignasi Domènech i Vives
Joan Domenge i Mesquida
Victòria Durà Ojea
Eulàlia Duran Grau
Joan Duran-Porta
Glòria Escala Romeu
Pilar Ferrés Lahoz
Francesc Fité Llevot
Borja Franco
Pere Freixas i Camps
Vicenç Furió Galí
Josep Miquel Garcia
Maria de los Santos García Felguera
Maria Garganté Llanes
Joaquim Garriga
Núria Gil Duran
Núria Gil Farré
Rafael Gil Salinas
Yolanda Gil Saura
Daniel Giralt-Miracle
Mercedes Gómez Ferrer
José Gómez Frechina
Milagros Guardia Pons
Sara Gutiérrez Ibáñez
Lourdes Jiménez Fernández
Montserrat Jorba i Valero
M. Isabel Justo Fernández
Raquel Lacuesta Contreras
Josep de C. Laplana
Joan Miquel Llodrà Nogueras
Ton Lloret
Immaculada Lorés Otzet
Guadaria Macías Prieto
Carles Mancho i Suàrez
Ricard Mas Peinado
Jaume Massó Carballido
Sofia Mata de la Cruz
Ida Mauro
Cristina Mendoza Garriga
Francesc Miralles
Francesc Miralpeix Vilamala
Joan Molet Petit
Joan Hilari Muñoz Sebastià
Meritxell Niñà Jové
Mercè Obón
Maria Ojuel Solsona
Ferran Olucha
Anna Orriols Alsina
Inés Padrosa Gorgot
Montserrat Pagès Paretas
Mercedes Palau-Ribes
Vinyet Panyella
Jordi París Fortuny
Neus Peregrina Pedrola
Sílvia Pizarro Anglada
Antoni Pladevall i Font
Pere Antoni Pons
Susanna Portell Soldevila
Joaquim M. Puigverd i Solà
Francesc M. Quílez i Corella
Núria Ramon Marquès
Artur Ramon i Navarro
Carlos Reyero Hermosilla
Daniel Rico Camps
Núria Rivero Matas
Judith Rohrer
Diana Rossell
Miquela Sacarés
Lluïsa Sala i Tubert
Antonio Salcedo Miliani
Marie-Hélène Sangla
Dolors Saumell Calaf
Mariona Seguranyes Bolaños
Amadeo Serra Desfilis
Anna I. Serra i Masdeu
Immaculada Socias Batet
Rosa M. Subirana Rebull
Guillem Tarragó Valverde
M. Rosa Terés Tomàs
Pere Tió i Casas
Eliseu Trenc
Joan Ramon Triadó Tur
Eduard Vallès
Alberto Velasco González 
Mercè Vidal Jansà
Cecília Vidal Maynou
Jaume Vidal Oliveras
M. Rosa Vives Piqué
Joan Yeguas Gassó 

Correcció lingüística i ortotipogràfica
Josep M. Mestres i Serra (coordinació i supervisió)
Marta Valldeperas Ferrer
Servei de Correcció Lingüística (IEC)

Desenvolupament informàtic i disseny
Santiago Muxach i Riubrogent
Servei de Recursos Digitals (IEC)

© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició: novembre de 2013
Segona edició: juliol de 2014
Tercera edició: febrer de 2015
Quarta edició: agost de 2015
Cinquena edició: desembre de 2015
Sisena edició: juny de 2016
Setena edició: octubre de 2016
Vuitena edició: juny de 2017
Novena edició: octubre de 2017
Desena edició: agost de 2018
Onzena edició: gener de 2019
Dotzena edició: desembre de 2019
Tretzena edició: abril 2021

ISBN: 978-84-9965-650-2
DOI: 10.2436/10.1000.01.1

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit; cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització; aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència; s’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos; els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Bartomeu Ferrà i Perelló Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín Elías Tormo Manuel González Martí