ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Actualització: 24/10/2013

Fuentes Milà, Sergio
Barcelona, 1986

Àrees de treball: Art del segle xix / Modernisme / Arquitectura del segle xix / Arquitectura del segle xx / Col·leccionisme d’art

Sergio Fuentes Milà és llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona, conclogué aquesta titulació a la Universitat París IV - Sorbona (París, França) i s’especialitzà en l’art del segle xix. Forma part del Departament d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i realitza la seva tesi doctoral sobre l’arquitecte Josep Domènech i Estapà (1858-1917).

En l’àmbit professional no universitari, col·labora amb la Sala Parés i la Galeria Trama de Barcelona des del 2006, en tasques d’organització d’exposicions, fires internacionals, concursos de pintura jove i altres activitats, com la celebració del cent trentè aniversari de la històrica Sala Parés el 2007, on contribuí en la recerca per a il·lustrar les publicacions Història de la Sala Parés. 130 anys (Barcelona, Sala Parés, 2007), Mig segle d’una trajectòria (Barcelona, Sala Parés, 2007) i En un nou segle (Barcelona, Sala Parés, 2007).
  Obtingué el màster en estudis avançats en història de l’art i aconseguí el cum laude amb la tesi El Palau de Belles Arts de Barcelona. Gènesi, vida i mort (1887-1942), dirigida pel doctor Joan Molet i Petit, que serví per a especialitzar-se en arquitectura del segle xix, així com en l’estudi de les exposicions universals i de les construccions erigides per aquests certàmens. Alguns treballs que aborden aquesta temàtica són: «L’Espagne aux expositions universelles du Second Empire français: 1855 et 1867» (en premsa), El arte hispánico en las exposiciones internacionales. Circulación, valores y representatividad (en premsa), «Los Pabellones de España en la Exposición del Centenario de la Independencia argentina. La búsqueda de un perfil arquitectónico moderno» (Seminari sobre Exposicions Internacionals, Barcelona, 2012) i «Supremacía y subordinación del arte español en las exposiciones universales de París e Internacional de Buenos Aires (1855-1910)», amb la doctora Nuria Peist (Congrés Internacional de València, 2012), entre d’altres.
  A la universitat ha fet conferències i seminaris de recerca, i cal destacar ponències sobre l’eclecticisme arquitectònic i l’estil Segon Imperi a Catalunya. L’estudi de les construccions imperials napoleòniques (1804-1815, 1852-1871) i la seva influència i relacions amb les produccions arquitectòniques a Catalunya i a Espanya són les constants dels seus treballs, com ara «Los estilos franceses de época moderna como modelo de los palacios de José Gallart» (Congrés Joves Humanistes, Barcelona, 2012); «El Palau de Belles Arts. Un edifici oblidat» (L’Avenç, Barcelona, 2012); «El Palacio de Bellas Artes de Barcelona. El eclecticismo solemne como sede de colecciones», a Nuevas contribuciones en torno al coleccionismo en los siglos xix y xx (Pontevedra, Trea, 2012); «L’oeuvre de l’architecte August Font pour l’industriel José Gallart. L’influence de l’architecture française aux palais barcelonais» (Congrés Internacional, Perpinyà, 2011).
  També s’ha interessat pel Modernisme català, treballant la importància de la premsa periòdica en la difusió de l’ideari i la tendència artística en qüestió, i n’han resultat textos, com ara «Seràs home sobrehome. El perfil nietzscheà dels modernistes catalans» (en premsa) o «Les exposicions de Pèl & Ploma a la Sala Parés (1899-1901)» (L’Avenç, Barcelona, 2008). Una altra línia d’estudi és l’arquitectura de la postguerra espanyola, d’on es deriva la primera investigació sobre l’església del Bon Pastor de Barcelona (1944-1945), obra de Josep Maria Sagnier i Vidal (en premsa).
  Forma part de grups de recerca de la Universitat de Barcelona, on ha participat en l’organització de seminaris i congressos internacionals sobre col·leccionisme, com ara els celebrats a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, 2011), el de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 2012) i el del Centre Cultural del Carme (València, 2012). En tots aquests presentà una ponència de recerca.
  És coordinador d’e-art Documents, revista digital internacional, dedicada a la difusió de recerques en història de l’art sobre col·leccionisme, exposicions universals i patrimoni artístic català i espanyol. 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín