ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Crèdits

Direcció:
Francesc Fontbona i Bonaventura Bassegoda

Secretaria:
Maria Garganté

Col·laboradors:
Esther Alsina
Laia Alsina
Damià Amorós
Cristina Barbé Aragonès
Santi Barjau
Maria Josep Boronat
Gerardo Boto
Catalina Cantarellas
M. Antònia Casanovas 
Montserrat Claveria
Miquel Àngel Codes Luna
Antoni Conejo
Rafael Cornudella
Victòria Durà
Eulàlia Duran Grau
Pilar Ferrés Lahoz
Francesc Fité
Pere Freixas
Vicenç Furió
Josep Miquel Garcia
Maria de los Santos García Felguera
Núria Gil Duran
Núria Gil Farré
Yolanda Gil Saura
Rafael Gil Salinas
Daniel Giralt-Miracle
Mercedes Gómez Ferrer
Lourdes Jiménez Fernández
Montserrat Jorba Valero
Raquel Lacuesta Contreras
Ton Lloret
Joan Miquel Llodrà Nogueras
Immaculada Lorés Otzet
Ricard Mas Peinado
Jaume Massó Carballido
Sofia Mata
Cristina Mendoza
Francesc Miralpeix
Joan Hilari Muñoz
Meritxell Niñà
Maria Ojuel
Ferran Olucha
Anna Orriols Alsinia
Inès Padrosa Gorgot
Vinyet Panyella
Jordi París
Neus Peregrina Pedrola
Antoni Pladevall
Susanna Portell
Joaquim M. Puigverd
Francesc M. Quílez i Corella
Artur Ramon i Navarro
Carlos Reyero
Daniel Rico
Núria Rivero Matas
Judith Rohrer
Lluïsa Sala i Tubert
Marie-Hélène Sangla
Dolors Saumell Calaf
Anna I. Serra i Masdeu
Immaculada Socias
Rosa M. Subirana Rebull
Guillem Tarragó
Rosa Terés
Pere Tió i Casas
Eliseu Trenc
Joan Ramon Triadó
Eduard Vallès
Alberto Velasco González 
Mercè Vidal i Jansà
Cecília Vidal Maynou
Jaume Vidal Oliveras
M. Rosa Vives
Joan Yeguas 

Correcció lingüística i ortotipogràfica
Josep M. Mestres i Serra (coordinació i supervisió)
Marta Valldeperas Ferrer
Servei de Correcció Lingüística (IEC)

Desenvolupament informàtic i disseny
Santiago Muxach i Riubrogent
Servei de Recursos Digitals (IEC)

© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició: novembre de 2013
Segona edició: juliol de 2014
Tercera edició: febrer de 2015
Quarta edició: agost de 2015
Cinquena edició: desembre de 2015
Sisena edició: juny de 2016
Setena edició: octubre 2016

DOI: 10.2436/10.1000.01.1

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit; cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització; aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència; s’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos; els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. dhac@iec.cat - Informació legal

 

José de Manjarrés y de Bofarull Josep Puiggarí Llobet Josep Gudiol Cunill Josep Puig i Cadafalch Josep Pijoan i Soteras Josep Francesc Ràfols i Fontanals Cèsar Martinell i Brunet Joan Ainaud i de Lasarte Josep Gudiol i Ricart  Maria Lluïsa Borràs Gonzàlez presentació crèdits Antoni Pons Luís Tramoyeres Felipe Maria Garín